Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
181 Lm Đỗ Văn Chung, OP mới ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc Chợ Rẫy 2013-09-25 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1197
182 Lm Trần Văn Nghị đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2013-09-04 Lm Sebastiano Đỗ Đức Phổ 1420
183 Lm Nguyễn Vinh Thiên đã vĩnh biệt trần gian tại Biên Hoà 2013-08-22 Gp Xuân Lộc Online 2094
184 Gm Nguyễn Văn Tân mới đột ngột nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long 2013-08-17 Toà Gm Vĩnh Long 1607
185 Gm Hoàng Văn Tiệm mới ra đi bất ngờ tại Bùi Chu 2013-08-17 Gm Tôma Vũ Đình Hiệu 1705
186 Lm Nguyễn Tấn Đường mới vĩnh biệt trần gian tại Kontum 2013-08-14 VP Toà Gm KOntum 1370
187 Lm Nguyễn Hữu Thanh mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Mĩ Tho 2013-08-14 Toà Gm Mĩ Tho 1264
188 Lm Thân Văn Vinh đã ra đi vĩnh viễn tại Thiết Nham 2013-08-07 Vp Toà GM Xuân Lộc 1144
189 Lm Lê Trọng Thục đã nhắm mắt lìa đời tại Hà Nội 2013-08-05 VP/Toà TGM Hà Nội 1062
190 Lm Nguyễn Công Minh mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2013-08-02 Toà GM Ban Mê Thuột 2179
191 Lm Lê Đình Khôi đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 2013-08-02 Toà TGM Huế 1221
192 Lm Lê Thanh Quế đã vĩnh biệt trần gian tại Thủ Đức 2013-07-30 Lm Phạm Thanh Liêm, S.J. 1067
193 Lm Ngô Văn Bao đã ra đi vĩnh viễn tại San Jose 2013-07-28 Toà Gm Xuân Lộc 1416
194 Lm Trần Lương mới ra đi tại Huế mà không hẹn ngày trở lại 2013-07-24 Toà TGM Huế 1434
195 Lm Nguyễn Đình Hoè mới nằm xuống tại Củ Chi mà không ai đánh thức nổi 2013-07-19 Toà Gm Lê Văn Khâm 2100
196 Lm Phan Miên mới nhắm mắt lìa đời tại Huế 2013-07-18 Toà Tổng Gm Huế 1400
197 Lm Võ Văn Tân mới ra đi vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2013-07-16 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1190
198 Gm Nguyễn Quang Sách mới nhắm mắt lìa đời tại Đà Nẵng 2013-07-07 Toà Gm Đà Nẵng 1122
199 Lm Nguyễn Tốt Nghiệp mới ra đi giã từ trần thế tại Bùi Chu 2013-07-07 Lm Giuse Phạm Quốc Điêm 1631
200 Lm Bá Năng Lý mới nằm xuống tại Đăk Tô mà không kịp nói lời giã từ 2013-06-30 Toà Gm Kontum 1402

Page 10 of 19