Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
181 Lm Nguyễn Văn Bích đã rời cõi thế tại Đức Quốc 2014-03-07 Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu 1386
182 Lm Trịnh Đình Trang đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 2014-03-04 Toà GM Bùi Chu 1135
183 Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm 2014-02-24 Linh Mục đoàn / Giáo Hạt Gia Kiệm 1375
184 Lm Nguyễn Ngọc Quý đã nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Gia Kiệm 2014-02-19 Lm Phạm Bá Lãm 1725
185 Lm Nguyễn Kim Điền đã vĩnh biệt trần gian 2014-02-18 Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh 1544
186 Lm Trần Minh Cẩm, OP đã xuôi tay nằm xuống tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi. 2014-02-18 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1497
187 Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời 2014-02-17 VP/Tỉnh Dòng CCT/VN 1350
188 Lm Vũ Ngọc An mới ra đi vĩnh viễn tại Silver Spring, Maryland 2014-02-05 Gia Đình Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 1721
189 Lm Nguyễn Tiến Huân đã nằm xuống giã từ trần gian tại Cincinati, Ohio 2014-02-04 Cộng Đoàn & Gia Đình 3455
190 Lm Đỗ Bích Ngô đã ra đi vĩnh viễn tại Tp HCM 2014-01-21 Lm Sebastiano Đỗ Hữu Phổ 1476
191 Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2014-01-21 JB Hữu Quang 1284
192 Lm Nguyễn Thượng Uyển đã nhắm mắt lìa đời tại Tp HCM 2014-01-15 Lm Giuse Đỗ Anh Tuấn 1266
193 Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh 2014-01-08 Lm Lê Văn Khâm 1053
194 Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình 2013-12-25 Lm Vinc. Ngô Thái Phong 1424
195 Lm Đinh Đức Hậu mới nhắm mắt lìa đời tại Xuân Lộc 2013-12-04 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2103
196 Lm Phan Văn Lung đã vĩnh biệt trần gian tại Hà Tiên 2013-12-04 Lm Giuse Đinh Mạnh Hùng 1246
197 Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội 2013-11-28 VP / Toà TGM Hà Nội 1346
198 Lm Trần Quốc Hậu mới ra đi bất ngờ tại Đồng Nai 2013-11-22 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2800
199 Lm Phạm Minh Tri mới trút hơi thở cuối cùng tại Baltimore. USA 2013-11-18 Lm Luca Phạm Quốc Sử 1394
200 Lm Phạm Thanh Quốc mới vĩnh biệt cõi thế tại Sài Gòn 2013-11-03 VP Tỉnh Dòng CCT VN 1483

Page 10 of 20