Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá

CHA_THAO_Với tâm tình hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Chương trình Lễ An táng của cô Linh mục do Linh mục Phạm Văn Châu, Trưởng Ban Tang lễ sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh

ChaChinh1-150x1501Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Toà Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo: Cha Giuse Nguyễn Bá Chính, đã an nghỉ trong Chúa hồi 4g30, Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 03/04/2015.

Xem thêm: Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất

Nguyen_Cong_DanhCáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh, sinh ngày 13 tháng 09 năm 1935 tại Bến Lức, Long An.

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Cao Lộc đã đáp lại tiếng gọi ra khỏi đời này tại Huế

Lm_NC_Loc

Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25). Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc.

Xem thêm: Lm Nguyễn Cao Lộc đã đáp lại tiếng gọi ra khỏi đời này tại Huế

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Công Định mới qua đời tại Chợ Quán

Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Kitô phục sinh, Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Giuse Nguyễn Công Định, sinh năm 1928, Thụ phong Linh mục năm 1958, thuộc Giáo Phận Cần Thơ, đã nghỉ hưu tại Chợ Quán, SàiGòn.

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Định mới qua đời tại Chợ Quán

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch