Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
181 Lm Nguyễn Kim Điền đã vĩnh biệt trần gian 2014-02-18 Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh 1517
182 Lm Trần Minh Cẩm, OP đã xuôi tay nằm xuống tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi. 2014-02-18 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1467
183 Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời 2014-02-17 VP/Tỉnh Dòng CCT/VN 1314
184 Lm Vũ Ngọc An mới ra đi vĩnh viễn tại Silver Spring, Maryland 2014-02-05 Gia Đình Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 1691
185 Lm Nguyễn Tiến Huân đã nằm xuống giã từ trần gian tại Cincinati, Ohio 2014-02-04 Cộng Đoàn & Gia Đình 3378
186 Lm Đỗ Bích Ngô đã ra đi vĩnh viễn tại Tp HCM 2014-01-21 Lm Sebastiano Đỗ Hữu Phổ 1446
187 Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2014-01-21 JB Hữu Quang 1257
188 Lm Nguyễn Thượng Uyển đã nhắm mắt lìa đời tại Tp HCM 2014-01-15 Lm Giuse Đỗ Anh Tuấn 1241
189 Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh 2014-01-08 Lm Lê Văn Khâm 1034
190 Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình 2013-12-25 Lm Vinc. Ngô Thái Phong 1386
191 Lm Đinh Đức Hậu mới nhắm mắt lìa đời tại Xuân Lộc 2013-12-04 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2074
192 Lm Phan Văn Lung đã vĩnh biệt trần gian tại Hà Tiên 2013-12-04 Lm Giuse Đinh Mạnh Hùng 1221
193 Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội 2013-11-28 VP / Toà TGM Hà Nội 1319
194 Lm Trần Quốc Hậu mới ra đi bất ngờ tại Đồng Nai 2013-11-22 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2733
195 Lm Phạm Minh Tri mới trút hơi thở cuối cùng tại Baltimore. USA 2013-11-18 Lm Luca Phạm Quốc Sử 1360
196 Lm Phạm Thanh Quốc mới vĩnh biệt cõi thế tại Sài Gòn 2013-11-03 VP Tỉnh Dòng CCT VN 1436
197 Lm Lê Ngọc Khánh mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 2013-10-22 Lm Chánh Sở Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn 1207
198 Lm Trần Công Tính đã vĩnh biệt trần gian tại Cầu Vỹ 2013-10-15 VP Toà Gm Vĩnh Long 1560
199 Lm Đỗ Văn Chung, OP mới ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc Chợ Rẫy 2013-09-25 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1250
200 Lm Trần Văn Nghị đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2013-09-04 Lm Sebastiano Đỗ Đức Phổ 1493

Page 10 of 20