Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA

14111420chaMinhTrong niềm hiệp thông phân ưu với tang quyến và Dòng Ngôi Lời về sự ra đi vĩnh viễn của Cha Nguyễn Công Minh, thánh danh Giuse và nguyện cầu cho linh hồn Cha được hưởng gia nghiệp Nước Trời, Mục Vụ Văn Bút đính kèm sau đây tin Cáo Phó, chương trình lễ an táng do Tang quyến và Nhà Dòng sắp xếp:

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Công Minh mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

Lm_Ng_Q_Minh Cáo Phó: Trong đức tin vào CHÚA KITÔ tử nạn và phục sinh, trong niềm thương tiếc vô hạn Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, cùng Giáo xứ Vinh Hương và Gia đình, Xin kính báo: Linh mục Phaolô Nguyễn Công Minh.

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Minh mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Công Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Nha Trang

Lm_NC_PHU

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu, Tòa Giám Mục Giáo phận Nha Trang cùng với linh tông và huyết tộc vô cùng thương tiếc báo tin : Linh mục Bênađô Nguyễn Công Phú, thuộc Giáo phận Nha Trang.

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Nha Trang

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Công Minh mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức

ChaHilario_copyCáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – Thủ Đức cùng gia đình linh tông huyết tộc kính báo:  Linh mục Hilariô Nguễn Công Minh sinh ngày 09 tháng 01 năm 1925 tại Hải Phòng, thụ phong linh mục ngày 14 tháng 05 năm 1968.

Xem thêm: Lm Nguyễn Công Minh mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức

Write comment (0 Comments)

Lm Nguyễn Đăng Chí mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức

Khung_Hinh_Lm_2Cáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Gioakim Nguyễn Đăng Chí, sinh ngày 12 tháng 04 năm 1937 tại Bắc Ninh, chịu chức linh mục ngày 06 tháng 01 năm 1966 tại Rôma.

Xem thêm: Lm Nguyễn Đăng Chí mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch