Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 2017-03-13 VP Toà GM Xuân Lộc 199
22 Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 2017-03-12 Toà Gm Phát Diệm 152
23 Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 2017-03-07 GP Nha Trang 174
24 Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn 2017-03-01 Toà Gm Phan Thiết 278
25 Lm Trần Văn Vũ mới tạ thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2017-02-22 Toà Gm Phát Diệm 226
26 Gm Nguyễn Văn Hoà đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 2017-02-14 Vp. Toà Gm Nha Trang 233
27 Lm Nguyễn Hoàng Hai mới qua đời tại Bệnh Viện Đồng Nai 2017-02-08 Lm Hồ Văn Xuân 253
28 Lm Đinh Vương Cần mới ra đi vĩnh viễn tại Joplin, Missouri 2017-02-03 Mục Vụ Văn Bút 318
29 Lm Nguyễn Mạnh Tân mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, USA 2017-01-20 Tỉnh Dòng Santa Barbara 363
30 Lm Trương Văn Khoa mới tạ thế đột ngột tại Quận “Cam”, California 2017-01-04 Mục Vụ Văn Bút 1340
31 Lm Nguyễn Văn Đoàn mới nhắm mắt lìa đời tại Quảng Bình 2017-01-04 TGM. Giáo phận Vinh 465
32 Lm Đinh Công Huỳnh đã ra đi hơi vội tại bệnh viện ở Philadelphia 2016-12-02 Mục Vụ Văn Bút 1148
33 Lm Nguyễn Đức Chấn mới qua đời tại Thủ Đức 2016-12-02 giadinhbacninh.com 681
34 Lm Trần Đức Hồng mới ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 2016-12-02 Toà Gm VInh 470
35 Lm Nguyễn Sơn Đoài đã vĩnh biệt trần gian tại Trà Vinh 2016-12-01 To Gm Vĩnh Long 321
36 Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng 2016-11-16 Toàn Gm Hải Phòng 410
37 Lm Nguyễn Thanh Minh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thết tại Long Xuyên 2016-11-09 TGM Long Xuyên 499
38 Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California 2016-10-31 Mục Vụ Văn Bút 587
39 Lm Bùi Văn Minh đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 2016-10-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 517
40 Lm Vũ Viết Hà đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2016-10-20 Lm Nguyễn Bá Quý 518

Page 2 of 20