Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 2017-04-12 Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB 189
22 Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 2017-04-08 Toà Gm Đà Lạt 200
23 Lm Nguyễn Ngọc Phi đã từ biệt cõi thế tại bang Washington 2017-04-06 Vp Phụ Tỉnh Đa Minh 194
24 Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre 2017-03-29 Toà Gm Vĩnh Long 179
25 Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 2017-03-22 Toà Gm Vĩnh Long 181
26 Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 2017-03-15 Toà Gm Bùi Chu 230
27 Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 2017-03-13 VP Toà GM Xuân Lộc 248
28 Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 2017-03-12 Toà Gm Phát Diệm 192
29 Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 2017-03-07 GP Nha Trang 221
30 Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn 2017-03-01 Toà Gm Phan Thiết 350
31 Lm Trần Văn Vũ mới tạ thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2017-02-22 Toà Gm Phát Diệm 276
32 Gm Nguyễn Văn Hoà đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 2017-02-14 Vp. Toà Gm Nha Trang 269
33 Lm Nguyễn Hoàng Hai mới qua đời tại Bệnh Viện Đồng Nai 2017-02-08 Lm Hồ Văn Xuân 303
34 Lm Đinh Vương Cần mới ra đi vĩnh viễn tại Joplin, Missouri 2017-02-03 Mục Vụ Văn Bút 393
35 Lm Nguyễn Mạnh Tân mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, USA 2017-01-20 Tỉnh Dòng Santa Barbara 421
36 Lm Trương Văn Khoa mới tạ thế đột ngột tại Quận “Cam”, California 2017-01-04 Mục Vụ Văn Bút 1468
37 Lm Nguyễn Văn Đoàn mới nhắm mắt lìa đời tại Quảng Bình 2017-01-04 TGM. Giáo phận Vinh 507
38 Lm Đinh Công Huỳnh đã ra đi hơi vội tại bệnh viện ở Philadelphia 2016-12-02 Mục Vụ Văn Bút 1265
39 Lm Nguyễn Đức Chấn mới qua đời tại Thủ Đức 2016-12-02 giadinhbacninh.com 735
40 Lm Trần Đức Hồng mới ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 2016-12-02 Toà Gm VInh 517

Page 2 of 21