Gm Nguyễn Văn Sang mới ra đi vĩnh viễn tại Toà Giám Mục Thái Bình

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, Giáo Phận Thái Bình trân trọng kính báo Đức Cha Fx Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin trần thế,

Xem thêm: Gm Nguyễn Văn Sang mới ra đi vĩnh viễn tại Toà Giám Mục Thái Bình

Write comment (0 Comments)

Gm Nguyễn Văn Tân mới đột ngột nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long

Gm_NV_Tan-3Cáo Phó: "Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Tòa Giám Mục Vĩnh Long  trân trọng báo tin: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long.

Xem thêm: Gm Nguyễn Văn Tân mới đột ngột nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long

Write comment (0 Comments)

Gm Trịnh Chính Trực mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột

duc20cha20nCáo Phó: Trong đức tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Banmêthuột vô cùng thương tiếc kính báo:

Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Nguyên Giám mục Giáo phận Banmêthuột

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g55, thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2011 (Nhằm ngày 26 tháng 8 Tân Mão)

Tại Tòa Giám Mục Banmêthuột

Hưởng thọ: 86 tuổi, 57 năm linh mục (1954-2011), 30 năm Giám mục (1981-2011)

Nghi thức khâm liệm: 08g00, thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2011 Tại Tòa Giám Mục Banmêthuột.

Xem thêm: Gm Trịnh Chính Trực mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột

Write comment (0 Comments)

Gm Phạm Văn Lộc đã nằm xuống vĩnh viễn

IMG_copy“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Cáo Phó: Giáo phận Kontum – Việt Nam và Gia Đình trân trọng báo tin:

Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc

Sinh ngày 17.03.1919, tại Huế.

- 08.6.1951 : Thụ phong linh mục.

Xem thêm: Gm Phạm Văn Lộc đã nằm xuống vĩnh viễn

Write comment (0 Comments)

Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn

VuDuy_THongCáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Phan Thiết trần trọng lính báo Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết đã được về cùng Chúa,

Xem thêm: Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch