Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 Lm Đinh Công Huỳnh đã ra đi hơi vội tại bệnh viện ở Philadelphia 2016-12-02 Mục Vụ Văn Bút 1009
22 Lm Nguyễn Đức Chấn mới qua đời tại Thủ Đức 2016-12-02 giadinhbacninh.com 590
23 Lm Trần Đức Hồng mới ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 2016-12-02 Toà Gm VInh 426
24 Lm Nguyễn Sơn Đoài đã vĩnh biệt trần gian tại Trà Vinh 2016-12-01 To Gm Vĩnh Long 272
25 Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng 2016-11-16 Toàn Gm Hải Phòng 359
26 Lm Nguyễn Thanh Minh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thết tại Long Xuyên 2016-11-09 TGM Long Xuyên 452
27 Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California 2016-10-31 Mục Vụ Văn Bút 533
28 Lm Bùi Văn Minh đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 2016-10-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 467
29 Lm Vũ Viết Hà đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2016-10-20 Lm Nguyễn Bá Quý 448
30 Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá 2016-10-03 Lm Phạm Văn Châu 813
31 Lm Trần Thành Công mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 2016-09-28 Toà Gm Đa Lạt 815
32 Lm Vũ Quang Huy mới ra đi vĩnh viễn tại Missouri 2016-09-25 Lm Trần Hưng Long CMC 921
33 Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng 2016-09-24 GP Đà Nẵng 604
34 Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn 2016-09-23 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 488
35 Lm Phan Đình Tiến đã đi vào thế giới vô hình tại Đơn Dương 2016-09-22 Vp Gioan M VIanney 361
36 Lm Nguyễn Văn Cung đã vĩnh biệt trần gian tại Xuân Lộc 2016-09-21 Lm Micae Lê Văn Khâm 347
37 Lm Trần Xuân Thứ mới ra đi mà không hẹn ngày tại Nha Trang 2016-09-08 BTT / GP Nha Trang 663
38 Lm Nguyễn Văn Luy mới nhắm mắt lìa đời tại Tiền Giang 2016-08-31 Toà Giám Mục Mỹ Tho 923
39 Lm Trương Danh Phầm mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 2016-08-31 Dòng Đồng Công VN 784
40 Lm Nguyễn Đình Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Lạc An 2016-08-17 Toà Gm Phú Cường 1082

Page 2 of 20