Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải

Lm_TM_HIEN

Cáo phó: Hội Linh Mục Xuân Bích và Đại Chủng Viện Huế  xin đau buồn báo tin: Linh mục Antôn Trần Minh Hiển, Linh mục Xuân Bích, nguyên Giám Đốc Đại Chủng Viện Huế.

 

Xem thêm: Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Minh Khanh mới nhắm mắt lìa đời tại Ninh Kiều

Cha_Aug_Khanh_500x720Tòa Giám Mục Cần Thơ Kính báo: Cha Augustino Trần Minh Khanh. Sinh năm 1929 – Thụ phong Linh Mục năm 1963. Đã được  Chúa gọi về lúc 14g30 ngày Thứ Ba 02/10/2012. Hưởng thọ 83 tuổi với 49 năm Linh Mục.

Xem thêm: Lm Trần Minh Khanh mới nhắm mắt lìa đời tại Ninh Kiều

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Minh Tân đã qua đời tại Giáo xứ Hiếu Thuận

1303122545Trong niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin: Cha Phêrô Maria Trần Minh Tân

đã từ trần lúc 15g15 Thứ Hai, ngày 18/04/2011 tại Giáo xứ Hiếu Thuận, H1, hưởng thọ 96 tuổi.

- Cha sinh năm 1915 tại Quần Phương, Hải Hậu, Nam Định;

- Thụ phong linh mục ngày 02/06/1943 tại Thái Bình;

- Cha đã phục vụ:

1943-1954: các giáo xứ thuộc Giáo phận Thái Bình

1954-1956: Thường Long, Biên Hoà, Giáo phận Sàigòn

Xem thêm: Lm Trần Minh Tân đã qua đời tại Giáo xứ Hiếu Thuận

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Minh Phương, OFM. đã ra đi vĩnh viễn tại Cầu Ông Lãnh

Tusi_Benoit_PhuongAi Tín: Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, Văn Phòng Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam xin kính báo:  Cha Benoit Trần Minh Phương, OFM.

Xem thêm: Lm Trần Minh Phương, OFM. đã ra đi vĩnh viễn tại Cầu Ông Lãnh

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn

cha_Luat_1Khẩn Báo: Hội Cựu chủng sinh Làng Sông Qui nhơn - Nhóm Sài gòn và vùng phụ cận Khấp báo: Linh mục Giuse Trần Năng Luật, Sinh năm 1928-Thụ phong LM 1957.

Xem thêm: Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch