Lm Trần Ngọc Tâm mới từ biệt cõi thế tại An Bình, Đồng Nai

Tin buồn: Trong tình hiệp thông chúng con kính báo: Cha Giuse Trần Ngọc Tâm, Chánh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình, đã được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày thứ Bảy, 25.11.2017.

Xem thêm: Lm Trần Ngọc Tâm mới từ biệt cõi thế tại An Bình, Đồng Nai

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu

00-00-chatuat-3Được tin Linh mục Trần Ngọc Tuất, thánh danh Đa Minh, mới lìa bỏ trần thế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, mấy dòng tiểu sử và chương trình tang lễ để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Xem thêm: Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Phúc Nhân mới ra đi mà không hẹn ngày về

14061420chanhanOremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Alberto Trần Phúc Nhân,

Xem thêm: Lm Trần Phúc Nhân mới ra đi mà không hẹn ngày về

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Ngọc Tuý, OP mới vĩnh biệt trần thế tại Hố Nai

Tran_Ngoc_TuyTrong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục Tôma Trần Ngọc Tuý, OP, đã về nhà Cha.

Xem thêm: Lm Trần Ngọc Tuý, OP mới vĩnh biệt trần thế tại Hố Nai

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Phương Phi đã ra đi mà không hẹn ngày về tại Phú Nhuận

TP_Phi

Cáo Phó; Cha Cố Grêgoriô Trần Phương Phi, Linh mục gốc Phát Diệm nhập Sàigòn. Cựu Chính Xứ An Nhơn, Xóm Mới sinh ngày 23.06.1921 tại Ứng Luật, Kim Sơn, Ninh Bình, đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g10 thứ tư 26.03.2014 hưởng thọ 93 tuổi với 65 năm Linh Mục.

Xem thêm: Lm Trần Phương Phi đã ra đi mà không hẹn ngày về tại Phú Nhuận

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch