Lm Trần Văn Huân đã nhắm mắt lìa đời tại Norfolk, Virginia

TV_HuanCáo phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, gia đình chúng tôi kính báo: Linh Mục - Đại Úy Giuse Trần Văn Huân, Sinh ngày: 10 tháng 3, năm 1946, Tại: Nga Sơn,  Thanh Hóa, Việt Nam, Thụ phong Linh mục 1973, Sài Gòn. Đã về nhà Cha ngày: 3 tháng 2, năm 2016 lúc 8:54 PM.

Xem thêm: Lm Trần Văn Huân đã nhắm mắt lìa đời tại Norfolk, Virginia

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Khải mới ra đi vĩnh viễn tại Bà Rịa

chaKhai

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là Sự Sống lại và là Sự Sống (x. Ga 11, 25), chúng tôi báo tin cho Anh Chị Em biết: Cha Vinh Sơn Trần Văn Khải,

Xem thêm: Lm Trần Văn Khải mới ra đi vĩnh viễn tại Bà Rịa

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Nghị đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn

GiuseTranVanNghiTrong niềm tin vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Gốc Hà Nội tại Tp Hồ Chí Minh và linh tông huyết tộc đau buồn báo tin: Linh Mục Giuse Trần Văn Nghị. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1937 tại Làng Bút Đông ,xã Trát Bút , Huyện Duy Tiên , Tỉnh Hà Nam.

Xem thêm: Lm Trần Văn Nghị đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Kiệm mới nằm xuống giã từ trần gian tại Atlanta, Georgia

Tran_Van_KiemCáo Phó: Đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương, Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Gia đình linh tông, Gia đình huyết tộc hiệp lời khấp báo: Cha Giáo Sư Antôn Trần Văn Kiệm.

Sanh Ngày 31-12-1920 tại Phát Diệm, Việt Nam. Thụ Phong Linh Mục ngày 29-6-1946 tại Phát Diệm. Nhập Giáo phận Pensacola – Tallahassee, Florida từ năm 1975. Nghỉ Hưu tại Seadrift, Texas từ năm 1991-2006. Nghỉ Hưu tại Atlanta, Georgia từ năm 2006-2012.

Xem thêm: Lm Trần Văn Kiệm mới nằm xuống giã từ trần gian tại Atlanta, Georgia

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Tự đã đi vào thế giới vô hình tại Houma-Thibodeaux

TV_TuĐể độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse Trần Văn Tự, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó và Chương trình Tang Lễ do tang quyến sắp xếp với Toà Giám Mục Houma-Thibodaux,

Xem thêm: Lm Trần Văn Tự đã đi vào thế giới vô hình tại Houma-Thibodeaux

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago