Lm Vũ Hồng Đức đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Đồng Nai

Cha_Co_DucCáo Phó: Oremus Pro Defunctis: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BTT Giáo phận Long Xuyên kính báo: Linh mục Augustino Vũ Hồng Đức. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1926 tại Văn Khê, Kiến An,

Xem thêm: Lm Vũ Hồng Đức đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Đồng Nai

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA

Vu_Hung_Ton._jpgCáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh Gia đình chúng con trân trọng kính báo: Linh mục Antôn Vũ Hùng Tôn, Sinh ngày  9-6-1937 tại giáo họ Đa Nam, giáo xứ  Kẻ- Rừa, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 43 phút chiều ngày  10 tháng 09 năm 2014 tại Portland, Oregon.

Xem thêm: Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Lâm đã ra đi vĩnh viễn

cha_vu_lam_copyTrong Niềm Tin Và Hy Vọng Vào Chúa Kitô Phục Sinh chúng con xin được thông báo cùng Quí Đức Cha, Quí Linh Mục, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, thân bằng quyến thuộc và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa

 Linh Mục Luy Monpho Vũ Lâm

đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời vào lúc7g30 ngày 16-04-2010 tại Lafayette General Hospital sau khi đã nhận lãnh các Bí Tích sau cùng, hưởng dương 55 tuổi và 25 năm linh mục.

 Linh cữu được quàn tại Martin & Castille Funeral Home, 330 St. Landry St Lafayette LA 70506 Tel: 337-234-2311

 Chương trình tang lễ:

Từ thứ hai 19/4-25/4 thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn Martin & Castille.

Xem thêm: Lm Vũ Lâm đã ra đi vĩnh viễn

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Hà Nội

cha-mattheu-vu-khoi-phungTrong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Gia đình Huyết tộc và Linh tông trân trọng kính báo: Cha Mát-thêu Vũ Khởi Phụng:

Xem thêm: Lm Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Hà Nội

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Lâm mới tạ thế tại Lafayette, Louisiana

cha_vu_lamĐược tin Cha Louis Maria Monfort Vũ Lâm

Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam – Lafayette, Louisiana 

được Chúa gọi về ngày 15 tháng 4 năm 2010

Cố Linh Mục Louis là bào đệ của Linh Mục Vũ Thành, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, Texas

Thành kính phân ưu với Cha Vũ Thành và thân bằng quyến thuộc của Cố Linh Mục.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Louis Vũ Lâm về hưởng Thánh Nhan Chúa và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Xem thêm: Lm Vũ Lâm mới tạ thế tại Lafayette, Louisiana

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form