Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu

Lm-TT-HuyTrước sự ra đi bất ngờ của Cha Trần Thế Huy, thánh danh Đa Minh, Mục Vụ Văn Bút xin gửi tâm tình hiệp thông phân ưu với tang quyến và Giáo Phận Bà Rịa và nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Xem thêm: Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên

Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Martinô Trần Văn Chệ: Sinh ngày 15 tháng 04 năm 1947 tại Rạch Sâu, đã trở về Nhà Cha rạng sáng ngày 12/05/2017, tại Cần Đăng, Long Xuyên.

Xem thêm: Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Đoàn mới ra đi tại Bệnh Viện Nha Trang mà không hẹn ngày trở lại

Van_Doan

Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”(Ga 11:25). Giáo phận Đà Nẵng và Gia Đình thành kính báo tin: Cha Martino Trần Văn Đoàn,

Xem thêm: Lm Trần Văn Đoàn mới ra đi tại Bệnh Viện Nha Trang mà không hẹn ngày trở lại

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Định đã ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng

0531ChaDinh_Small

Theo ThanhnienOnline ra ngày 31 Thánh 5/2015, nước lũ dâng lên làm ngập hàng chục nhà dân dọc 2 bên đường Ngô Văn Sở, có nhà bị ngập 60cm.

Xem thêm: Lm Trần Văn Định đã ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng

Write comment (0 Comments)

Lm Trần Văn Đồng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn

  Cáo Phó: “Chính Thầy là sự thật và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống." (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh Nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Hà Nội và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin: Linh mục Anphonsô Trần Văn Đồng,

Xem thêm: Lm Trần Văn Đồng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch