Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá 2016-10-03 Lm Phạm Văn Châu 859
42 Lm Trần Thành Công mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 2016-09-28 Toà Gm Đa Lạt 873
43 Lm Vũ Quang Huy mới ra đi vĩnh viễn tại Missouri 2016-09-25 Lm Trần Hưng Long CMC 977
44 Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng 2016-09-24 GP Đà Nẵng 645
45 Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn 2016-09-23 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 537
46 Lm Phan Đình Tiến đã đi vào thế giới vô hình tại Đơn Dương 2016-09-22 Vp Gioan M VIanney 413
47 Lm Nguyễn Văn Cung đã vĩnh biệt trần gian tại Xuân Lộc 2016-09-21 Lm Micae Lê Văn Khâm 393
48 Lm Trần Xuân Thứ mới ra đi mà không hẹn ngày tại Nha Trang 2016-09-08 BTT / GP Nha Trang 727
49 Lm Nguyễn Văn Luy mới nhắm mắt lìa đời tại Tiền Giang 2016-08-31 Toà Giám Mục Mỹ Tho 993
50 Lm Trương Danh Phầm mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 2016-08-31 Dòng Đồng Công VN 840
51 Lm Nguyễn Đình Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Lạc An 2016-08-17 Toà Gm Phú Cường 1130
52 Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất 2016-08-03 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 1156
53 Lm Nguyễn Văn Đỗ đã đi vào thế giới vô hình tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 2016-07-20 Toà GM Vĩnh Long 1571
54 Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California 2016-07-18 Tang Gia 1287
55 Lm Bùi Trọng Tăng đã đi vào thế giới bên kia tại Hà Nội 2016-06-29 VP Toà TGM Hà Nội 1372
56 Lm Trần Văn Tự đã đi vào thế giới vô hình tại Houma-Thibodeaux 2016-06-17 Mục Vụ Văn Bút 1523
57 Lm Đinh Công Dũng mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm 2016-06-14 Toà Gm Phát Diệm 1095
58 Lm Phan Thái Hoà mới ra đi vĩnh viễn tại Túc Trưng 2016-06-08 Lm Nguyễn Hữu Gia, CM 1148
59 Lm Trần Văn Khải mới ra đi vĩnh viễn tại Bà Rịa 2016-05-18 giaophanbaria.org 1564
60 Lm Vũ Hồng Đức đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Đồng Nai 2016-05-18 gplongxuyen.org 1043

Page 3 of 20