Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời

Cao-Dinh-Tri-Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25). Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT.

Xem thêm: Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời

Write comment (0 Comments)

Lm Cao Văn Đạt mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

cha_datWGPSG-- Vào lúc 9g sáng nay 25-10-2010, Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về.

Đây là một tin hết sức bất ngờ. Sóng biển Phan Thiết đã đưa Cha giáo ra đi vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng.

Cha giáo đã được tẩm liệm vào lúc 3g chiều tại Phan Thiết.

Sau đó, Cha Giám Đốc Ernest đã đích thân đưa linh cữu Cha giáo về Đại Chủng viện Sài Gòn.

Thánh lễ đưa chân Cha giáo đã được cử hành lúc 8 giờ tối tại Nhà nguyện Đại Chủng viện

với sự đồng tế của các Cha giáo ở Đại Chủng viện và Trung tâm Mục vụ,

cùng với sự tham dự của các chủng sinh, tu sĩ và thân nhân.

Xem thêm: Lm Cao Văn Đạt mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Lm Chân Tín vừa qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Dòng CCT Sàigòn.

Chan_TinSài Gòn - Cha Stêphanô Chân Tín vừa qua đời lúc 16:15, ngày 01.12.2012, tại Nhà hưu dưỡng - Tỉnh DCCT VN, số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. Sau đây là thông tin chính thức từ Văn phòng Tỉnh DCCT VN, VRNs xin kính chuyển đến quý vị độc giả gần xa. Kính xin quý vị cầu nguyện cho cha Chân Tín và loan tin cho những người cần biết.

Xem thêm: Lm Chân Tín vừa qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Dòng CCT Sàigòn.

Write comment (0 Comments)

Lm Cao Vĩnh Phan mới lìa đời tại Phan Thiết

1299441260_nvTòa Giám Mục Phan Thiết

 Kính báo cùng Quí Cha,  Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

 LM JB Cao Vĩnh Phan, sinh ngày 18/04/1924, về Nhà Cha lúc 9g00 sáng ngày 05/03/2011,

tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Phan Thiết. Thánh lễ Tẩn liệm lúc 20g00, ngày Thứ Bảy 05/03/2011,

tại Nhà Hưu Dưỡng – Giáo Phận Phan Thiết.

Di quan lúc 7g30, ngày Thứ  Hai 07/03/2011.

Thánh lễ an táng lúc 8g30 ngày Thứ Hai 07/03/2011, tại Nhà thờ Vinh An.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita.

Xem thêm: Lm Cao Vĩnh Phan mới lìa đời tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Lm Cổ Tân Hưng, S.J. đã vĩnh biệt trần gian tại Việt Nam

Anh-Bac-Bay1_copyTrong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ và Tiểu Sử của Cha Cổ Tân Hưng do Văn Phòng Dòng Tên Việt Nam gửi ra:

Xem thêm: Lm Cổ Tân Hưng, S.J. đã vĩnh biệt trần gian tại Việt Nam

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news Thứ tư, 20 Tháng 9 2017