Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 Lm Nguyễn Sơn Đoài đã vĩnh biệt trần gian tại Trà Vinh 2016-12-01 To Gm Vĩnh Long 361
42 Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng 2016-11-16 Toàn Gm Hải Phòng 458
43 Lm Nguyễn Thanh Minh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thết tại Long Xuyên 2016-11-09 TGM Long Xuyên 541
44 Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California 2016-10-31 Mục Vụ Văn Bút 640
45 Lm Bùi Văn Minh đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 2016-10-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 553
46 Lm Vũ Viết Hà đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2016-10-20 Lm Nguyễn Bá Quý 562
47 Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá 2016-10-03 Lm Phạm Văn Châu 886
48 Lm Trần Thành Công mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 2016-09-28 Toà Gm Đa Lạt 910
49 Lm Vũ Quang Huy mới ra đi vĩnh viễn tại Missouri 2016-09-25 Lm Trần Hưng Long CMC 1016
50 Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng 2016-09-24 GP Đà Nẵng 675
51 Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn 2016-09-23 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 570
52 Lm Phan Đình Tiến đã đi vào thế giới vô hình tại Đơn Dương 2016-09-22 Vp Gioan M VIanney 440
53 Lm Nguyễn Văn Cung đã vĩnh biệt trần gian tại Xuân Lộc 2016-09-21 Lm Micae Lê Văn Khâm 422
54 Lm Trần Xuân Thứ mới ra đi mà không hẹn ngày tại Nha Trang 2016-09-08 BTT / GP Nha Trang 765
55 Lm Nguyễn Văn Luy mới nhắm mắt lìa đời tại Tiền Giang 2016-08-31 Toà Giám Mục Mỹ Tho 1035
56 Lm Trương Danh Phầm mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 2016-08-31 Dòng Đồng Công VN 866
57 Lm Nguyễn Đình Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Lạc An 2016-08-17 Toà Gm Phú Cường 1157
58 Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất 2016-08-03 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 1183
59 Lm Nguyễn Văn Đỗ đã đi vào thế giới vô hình tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 2016-07-20 Toà GM Vĩnh Long 1604
60 Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California 2016-07-18 Tang Gia 1346

Page 3 of 21