Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất 2016-08-03 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 1116
42 Lm Nguyễn Văn Đỗ đã đi vào thế giới vô hình tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 2016-07-20 Toà GM Vĩnh Long 1517
43 Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California 2016-07-18 Tang Gia 1229
44 Lm Bùi Trọng Tăng đã đi vào thế giới bên kia tại Hà Nội 2016-06-29 VP Toà TGM Hà Nội 1309
45 Lm Trần Văn Tự đã đi vào thế giới vô hình tại Houma-Thibodeaux 2016-06-17 Mục Vụ Văn Bút 1456
46 Lm Đinh Công Dũng mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm 2016-06-14 Toà Gm Phát Diệm 1053
47 Lm Phan Thái Hoà mới ra đi vĩnh viễn tại Túc Trưng 2016-06-08 Lm Nguyễn Hữu Gia, CM 1071
48 Lm Trần Văn Khải mới ra đi vĩnh viễn tại Bà Rịa 2016-05-18 giaophanbaria.org 1484
49 Lm Vũ Hồng Đức đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Đồng Nai 2016-05-18 gplongxuyen.org 985
50 Lm Phạm Văn Quy đã đi vào thế giới bên kia tạo Gò Vấp 2016-05-11 Lm Phạm Bá Lãm 1022
51 Lm Tống Văn Nam đã đi vào thế giới vô hình tại Cần Thơ 2016-05-04 Lm Giuse Trần Trọng Dung 898
52 Lm Đinh Hữu Dong mới nhắm mắt lìa đời tại Gx Phú Thọ Hoà 2016-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 1225
53 Lm Đinh Trọng Luân mới ra đi mà không hẹn ngày trở lại tại Kiên Giang 2016-04-21 Ban TT/GP Long Xuyên 1482
54 Lm Nguyễn Vân Nam mới ra đi vĩnh viễn tại Huế. 2016-04-21 Toà Tổng GM Huế 1096
55 Lm Bùi Xuân Bính mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Nội 2016-04-20 VP Toà Gm Bắc Ninh 844
56 Lm Mai Ngọc Lợi mới nằm xuống bất động tại Kontum 2016-04-06 Toà Gm Kontum 1082
57 Lm Nguyễn Tràng qua đời tại Nhà hưu dưỡng Linh mục, GP Vinh. 2016-04-06 VP Toà GM VInh 887
58 Lm Đinh Ngọc Khải đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Cần Thơ 2016-03-31 Gioan Trần Trọng Dung 736
59 Lm Mai Quang Bao mới tạ thế tại Phong Lâm 2016-03-23 VP / Toà GM Bùi Chu 906
60 Lm Phan Thanh Bình vừa nằm xuống giã từ trần gian tại Cam Ranh 2016-03-16 BTT GP Nha Trang 1050

Page 3 of 20