Lm Vũ Lâm mới tạ thế tại Lafayette, Louisiana

cha_vu_lamĐược tin Cha Louis Maria Monfort Vũ Lâm

Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam – Lafayette, Louisiana 

được Chúa gọi về ngày 15 tháng 4 năm 2010

Cố Linh Mục Louis là bào đệ của Linh Mục Vũ Thành, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, Texas

Thành kính phân ưu với Cha Vũ Thành và thân bằng quyến thuộc của Cố Linh Mục.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Louis Vũ Lâm về hưởng Thánh Nhan Chúa và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Xem thêm: Lm Vũ Lâm mới tạ thế tại Lafayette, Louisiana

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Minh Trí đã ra đi vào giờ đã điểm tại Giáo Xứ Phước Lâm

VM_TriCáo Phó: Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến quí Đức Cha, quí Cha và quí Tu Sĩ nam nữ, quí Hội Ðoàn Công giáo Tiến Hành trong Giáo Xứ  Nam Bình, quí họ hàng quyến thuộc, qúi giáo dân trong Giáo xứ nhà và qúi bạn hữu gần xa:

Cha Cố Vũ Minh Trí, Thánh danh Phaolô,

Xem thêm: Lm Vũ Minh Trí đã ra đi vào giờ đã điểm tại Giáo Xứ Phước Lâm

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA

Cha_THan-2Trong niềm hiệp thông phân ưu với Giáo Phận Baton Rouge, với tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse Thân được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống,

Xem thêm: Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Phan Long đã từ biệt đời tạm tại Sài-Gòn

Ai Tín:  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo:

Xem thêm: Lm Vũ Phan Long đã từ biệt đời tạm tại Sài-Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch