Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
401 Lm Giuse Dương Đức Toại mới tạ thế 2010-02-18 Toà Tổng Giám Mục Huế 2124
402 Đức Ông Philiphê Trần Văn Hoài vừa từ trần tại Roma Italia 2010-02-03 Lm Nguyễn Hữu Hiền 2446
403 Lm Nguyễn Hữu Nhường ra đi vĩnh viễn. Lm Trần Minh Trương cũng ra đi theo sau 2010-01-22 Toà Giám Mục Phan Thiết 2282
404 Lm Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh vừa ta thế tại Houston 2009-10-30 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm 2083
405 Lm Augustinô Nguyễn Văn Tra mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 2009-10-27 Toà GM Ban Mê Thuột 2480

Page 21 of 21