Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California

Vu-Tuan-TuCáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Quí Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Thầy Sáu, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Cộng Đồng Dân Chúa, và Quí Thân quyến xa gần, Người thân của chúng tôi là: Cha Cố Joachim VŨ TUẤN TÚ.

Xem thêm: Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Văn Hanh tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Thái Lan

VuTheHanh-2Cha Giacobê Vũ Văn Hanh, OP và 12 người khác tử nạn tại chỗ ngày 02.06.2014 trên tỉnh lộ 201 Chaiyanphum-Phae tại miền Đông Bắc Thái Lan. Xe hành khách chở 65 người Việt Nam từ Bankok đi dự Đại Hội giới trẻ ở Minburi.

 

 

 

 

 

Xem thêm: Lm Vũ Văn Hanh tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Thái Lan

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Văn Nội đã ra đi vĩnh biệt trần gian tại Rạch Giá

Gs20Noi_12Cáo phó: Trong niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin: Cha Giuse Vũ Văn Nội đã từ trần lúc 9g15 Thứ 6, ngày 17/08/2012 tại Giáo xứ Rạch Giá.

- Cha sinh năm 1951 tại Tại Trang Liệt Bình, Hải Hưng.

Xem thêm: Lm Vũ Văn Nội đã ra đi vĩnh biệt trần gian tại Rạch Giá

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Văn Nhuần đã từ bõ cõi thế tại Long Khánh

Ai Tín : “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Kinh Hòa Bình). Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Chúng con xin kính báo Cha Giu-se Vũ Văn Nhuần, Chánh xứ Cẩm Tân, thuộc Giáo hạt Xuân Lộc,

Xem thêm: Lm Vũ Văn Nhuần đã từ bõ cõi thế tại Long Khánh

Write comment (0 Comments)

Lm Vũ Văn Trúc đã nằm xuống giã từ trần gian tại TpHCM

Truc_Cha1 Cáo Phó: “ Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Toà Giám Mục Đà Nẵng trân trọng báo tin Cha Giuse Vũ Văn Trúc, Linh Mục Đà Nẵng. Sinh ngày 20/11/1939 tại Kim Sơn, Ninh Bình, Phát Diệm. Thụ phong Linh mục ngày 26/5/1967 tại Huế. đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 50 ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Xem thêm: Lm Vũ Văn Trúc đã nằm xuống giã từ trần gian tại TpHCM

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch