Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Lm Nguyễn Đình Phong mới nhắm mắt lìa đời tại Bắc Thành, Nha Trang 2015-09-16 BTT /Gp Nha Trang 1436
82 Lm Phan Du Vịnh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Chí Hoà 2015-09-16 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 724
83 Lm Trần Nghị Lực mới ra đi vĩnh viễn tại Sterling, Virginia 2015-09-11 Tang Gia 4350
84 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo đã ra đi vĩnh viễn tại Oklahoma City, Oklahoma, USA 2015-08-20 Lm Giuse Phạm Bá Lãm 872
85 LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 2015-07-22 Lm Phạm Bá Lãm 1166
86 Lm Trần Ngọc Bích, CSsR mới ra đi mà không hẹn ngày trở về tại Houston, Texas 2015-07-22 VPPT/Dòng CCT 1124
87 Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế 2015-07-20 Toà TGM Huế 731
88 Lm Lê Văn Ninh mới nhắm mắt lìa đời tạiVinh, Nghệ An 2015-07-14 Ban Tồ Chức 845
89 Lm. Ngô Minh Tân mới vĩnh biệt trần gian tại Giáo xứ Bình Lợi 2015-06-26 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 866
90 Lm Trần Văn Định đã ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 2015-06-02 Toà Gm Đà Lạt 1502
91 Lm Trần Ngọc Bút mới tạ thế tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội 2015-06-02 Lm Giuse Phạm Quốc Điềm 960
92 Lm Phạm Hữu Nam (Thiện) vừa qua đời tại Sài Gòn 2015-05-27 VP Dòng CCT/VN 1118
93 Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương 2015-05-26 Lm Micae Lê Văn Khâm 772
94 Lm Nguyễn Hữu Bằng mới xuôi tay nằm xuống giã từ trần gian tại Long An 2015-05-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 780
95 Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà 2015-05-19 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 866
96 Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn 2015-05-06 Lm Nguyễn Văn Soi 1255
97 Gm Huỳnh Văn Nghi đã ra vĩnh viễn tại Phan Thiết 2015-05-06 Toà Gm Phan Thiết 860
98 Lm Nguyễn Văn Việt đã nhắm mắt lìa đời tại Rạch Giá 2015-04-29 VP Toà Gm Long Xuyên 1242
99 Lm Nguyễn Quốc Hoàng đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2015-04-28 Lm Hồ Văn Xuân 1094
100 Lm Nguyễn Phát mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Vĩnh Long 2015-04-21 Văn Phòng Toà Gm Vĩnh Long 1203

Page 5 of 20