Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Lm Mai Xuân Triết đã nhắm mắt lìa đời tại Long Xuyên 2015-11-17 Toà Gm Long Xuyên 2035
82 Lm Cổ Tân Hưng, S.J. đã vĩnh biệt trần gian tại Việt Nam 2015-11-14 VP Dòng Tên Việt Nam 1702
83 Lm Phạm Ngọc Hiền mới ra đi vĩnh viễn tại Gò Công 2015-11-10 Toà Gm Mỹ Tho 1847
84 Lm Lưu Ngọc Tuấn đã ra đi mà không hẹn ngày về tại bệnh viện Bạch Mai 2015-11-04 VP Toà Gm Hưng Hoá 684
85 Lm Võ Ngọc Tỏ đã ra đi vĩnh viễn tại Long Xuyên 2015-10-20 TGM Long Xuyên 888
86 Lm Nguyễn Cao Lộc đã đáp lại tiếng gọi ra khỏi đời này tại Huế 2015-10-20 Toà Tổng Gm Huế 1038
87 Lm Mai Trần Huynh đã nhắm mắt lìa đời tại Thái Bình 2015-10-20 Toà Gm Thái Bình 1084
88 Lm Phan Phát Huồn đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Long Beach, California 2015-10-20 Phụ Tỉng Dòng CCTHN 1167
89 Lm Đặng Kim Hoàng, O.S.B. mới nhắm mắt lìa đời tại Portland, OR, USA 2015-10-10 Tang Quyến 766
90 Lm Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc 115, TP. HCM 2015-10-05 Ts Giuse Nguyễn Đức Hoà OP 3728
91 Lm Nguyễn Văn Vĩnh đã vĩnh biệt trần gian tại Tiền Giang 2015-09-30 Toà Gm Mĩ Tho 739
92 Lm Nguyễn Đình Phong mới nhắm mắt lìa đời tại Bắc Thành, Nha Trang 2015-09-16 BTT /Gp Nha Trang 1523
93 Lm Phan Du Vịnh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Chí Hoà 2015-09-16 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 775
94 Lm Trần Nghị Lực mới ra đi vĩnh viễn tại Sterling, Virginia 2015-09-11 Tang Gia 4544
95 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo đã ra đi vĩnh viễn tại Oklahoma City, Oklahoma, USA 2015-08-20 Lm Giuse Phạm Bá Lãm 921
96 LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 2015-07-22 Lm Phạm Bá Lãm 1236
97 Lm Trần Ngọc Bích, CSsR mới ra đi mà không hẹn ngày trở về tại Houston, Texas 2015-07-22 VPPT/Dòng CCT 1181
98 Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế 2015-07-20 Toà TGM Huế 778
99 Lm Lê Văn Ninh mới nhắm mắt lìa đời tạiVinh, Nghệ An 2015-07-14 Ban Tồ Chức 906
100 Lm. Ngô Minh Tân mới vĩnh biệt trần gian tại Giáo xứ Bình Lợi 2015-06-26 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 923

Page 5 of 20