Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Lm Nguyễn Kim Ngôn đã ra đi vĩnh viễn tại Gia Kiệm 2016-01-18 Gđ huyết tộc và linh tông 1779
82 Lm Hy Nguyễn Văn Châu mới nằm xuống giã từ trần gian tại Huế 2016-01-15 Tu Sĩ Lm Antôn Huỳnh Đầy 1571
83 Lm Nguyễn Trinh Đức đã đáp lại tiếng gọi từ trời tại Long Xuyên 2015-12-30 Toà Gm Long Xuyên 1764
84 Lm Phạm Ngọc Tiên đã nhắm mắt lìa đời tại Bùi Chu 2015-12-19 Lm Giuse Phạm Quốc Điềm 1642
85 Lm Mai Xuân Triết đã nhắm mắt lìa đời tại Long Xuyên 2015-11-17 Toà Gm Long Xuyên 2101
86 Lm Cổ Tân Hưng, S.J. đã vĩnh biệt trần gian tại Việt Nam 2015-11-14 VP Dòng Tên Việt Nam 1756
87 Lm Phạm Ngọc Hiền mới ra đi vĩnh viễn tại Gò Công 2015-11-10 Toà Gm Mỹ Tho 2000
88 Lm Lưu Ngọc Tuấn đã ra đi mà không hẹn ngày về tại bệnh viện Bạch Mai 2015-11-04 VP Toà Gm Hưng Hoá 734
89 Lm Võ Ngọc Tỏ đã ra đi vĩnh viễn tại Long Xuyên 2015-10-20 TGM Long Xuyên 946
90 Lm Nguyễn Cao Lộc đã đáp lại tiếng gọi ra khỏi đời này tại Huế 2015-10-20 Toà Tổng Gm Huế 1112
91 Lm Mai Trần Huynh đã nhắm mắt lìa đời tại Thái Bình 2015-10-20 Toà Gm Thái Bình 1150
92 Lm Phan Phát Huồn đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Long Beach, California 2015-10-20 Phụ Tỉng Dòng CCTHN 1256
93 Lm Đặng Kim Hoàng, O.S.B. mới nhắm mắt lìa đời tại Portland, OR, USA 2015-10-10 Tang Quyến 826
94 Lm Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc 115, TP. HCM 2015-10-05 Ts Giuse Nguyễn Đức Hoà OP 3823
95 Lm Nguyễn Văn Vĩnh đã vĩnh biệt trần gian tại Tiền Giang 2015-09-30 Toà Gm Mĩ Tho 793
96 Lm Nguyễn Đình Phong mới nhắm mắt lìa đời tại Bắc Thành, Nha Trang 2015-09-16 BTT /Gp Nha Trang 1613
97 Lm Phan Du Vịnh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Chí Hoà 2015-09-16 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 822
98 Lm Trần Nghị Lực mới ra đi vĩnh viễn tại Sterling, Virginia 2015-09-11 Tang Gia 4708
99 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo đã ra đi vĩnh viễn tại Oklahoma City, Oklahoma, USA 2015-08-20 Lm Giuse Phạm Bá Lãm 971
100 LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 2015-07-22 Lm Phạm Bá Lãm 1307

Page 5 of 20