Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Nguyễn Văn Hoan đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Leandro, California 2017-05-22 Mục Vụ Văn Bút 10
2 Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico 2017-05-18 Mục Vụ Văn Bút 73
3 Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên 2017-05-18 Toà GM Long Xuyên 42
4 Lm Nguyễn Viết Chung đã từ biệt đời tạm tại Sài Gòn 2017-05-11 GP Kon Tum 92
5 Lm Trần An Tĩnh, CMC đã rời bỏ đời tạm tại Carthage, MIssouri 2017-05-09 Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CMC 53
6 Lm Phạm Tiến Hành đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-05-09 VP Toà GM Phan Thiết 84
7 Lm Lê Văn Thành đã từ biệt cõi thế tại Đơn Dương, Lâm Đồng 2017-05-09 VP Dòng Châu Sơn 75
8 Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego 2017-05-05 Mục Vụ Văn Bút 78
9 Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 2017-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 92
10 Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 2017-04-26 TGM GP Vinh 123
11 Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 2017-04-19 Toà Gm Đà Lạt 88
12 Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 2017-04-12 Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB 113
13 Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 2017-04-08 Toà Gm Đà Lạt 111
14 Lm Nguyễn Ngọc Phi đã từ biệt cõi thế tại bang Washington 2017-04-06 Vp Phụ Tỉnh Đa Minh 97
15 Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre 2017-03-29 Toà Gm Vĩnh Long 105
16 Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 2017-03-22 Toà Gm Vĩnh Long 90
17 Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 2017-03-15 Toà Gm Bùi Chu 156
18 Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 2017-03-13 VP Toà GM Xuân Lộc 169
19 Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 2017-03-12 Toà Gm Phát Diệm 119
20 Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 2017-03-07 GP Nha Trang 142

Page 1 of 20

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »