Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Nguyễn Thiện Thuật mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 2017-08-09 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 36
2 Lm Vũ Văn Nhuần đã từ bõ cõi thế tại Long Khánh 2017-08-09 Lm đoàn Giáo hạt Xuân Lộc 35
3 Lm Đinh Tài Tướng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long 2017-08-09 Vp Toà Gm Vĩnh Long 33
4 Lm Nguyễn Công Định mới qua đời tại Chợ Quán 2017-08-02 VP Toà Gm Cần Thơ 36
5 Đ.Ô. Lê Xuân Hoa đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-07-20 Toà Gm Phan Thiết 61
6 Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long 2017-07-19 Mục Vụ Văn Bút 75
7 Lm Phạm Mạnh Niệm đã ra đi vĩnh viễn tại Tu Viện Dòng CCT Sài Gòn 2017-06-20 VP Tỉnh Dòng CCT 150
8 Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn 2017-06-15 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 108
9 Lm Đỗ Xuân An vừa qua đời tại Long Xuyên. 2017-06-07 Toà GM Long Xuyên 158
10 Lm Nguyễn Văn Hoan đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Leandro, California 2017-05-22 Mục Vụ Văn Bút 169
11 Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico 2017-05-18 Mục Vụ Văn Bút 375
12 Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên 2017-05-18 Toà GM Long Xuyên 161
13 Lm Nguyễn Viết Chung đã từ biệt đời tạm tại Sài Gòn 2017-05-11 GP Kon Tum 211
14 Lm Trần An Tĩnh, CMC đã rời bỏ đời tạm tại Carthage, MIssouri 2017-05-09 Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CMC 162
15 Lm Phạm Tiến Hành đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-05-09 VP Toà GM Phan Thiết 201
16 Lm Lê Văn Thành đã từ biệt cõi thế tại Đơn Dương, Lâm Đồng 2017-05-09 VP Dòng Châu Sơn 154
17 Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego 2017-05-05 Mục Vụ Văn Bút 175
18 Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 2017-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 167
19 Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 2017-04-26 TGM GP Vinh 198
20 Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 2017-04-19 Toà Gm Đà Lạt 163

Page 1 of 21

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »