Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 2017-03-22 Toà Gm Vĩnh Long 25
2 Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 2017-03-15 Toà Gm Bùi Chu 97
3 Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 2017-03-13 VP Toà GM Xuân Lộc 75
4 Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 2017-03-12 Toà Gm Phát Diệm 64
5 Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 2017-03-07 GP Nha Trang 72
6 Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn 2017-03-01 Toà Gm Phan Thiết 143
7 Lm Trần Văn Vũ mới tạ thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2017-02-22 Toà Gm Phát Diệm 130
8 Gm Nguyễn Văn Hoà đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 2017-02-14 Vp. Toà Gm Nha Trang 124
9 Lm Nguyễn Hoàng Hai mới qua đời tại Bệnh Viện Đồng Nai 2017-02-08 Lm Hồ Văn Xuân 155
10 Lm Đinh Vương Cần mới ra đi vĩnh viễn tại Joplin, Missouri 2017-02-03 Mục Vụ Văn Bút 200
11 Lm Nguyễn Mạnh Tân mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, USA 2017-01-20 Tỉnh Dòng Santa Barbara 262
12 Lm Trương Văn Khoa mới tạ thế đột ngột tại Quận “Cam”, California 2017-01-04 Mục Vụ Văn Bút 1073
13 Lm Nguyễn Văn Đoàn mới nhắm mắt lìa đời tại Quảng Bình 2017-01-04 TGM. Giáo phận Vinh 373
14 Lm Đinh Công Huỳnh đã ra đi hơi vội tại bệnh viện ở Philadelphia 2016-12-02 Mục Vụ Văn Bút 938
15 Lm Nguyễn Đức Chấn mới qua đời tại Thủ Đức 2016-12-02 giadinhbacninh.com 549
16 Lm Trần Đức Hồng mới ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 2016-12-02 Toà Gm VInh 397
17 Lm Nguyễn Sơn Đoài đã vĩnh biệt trần gian tại Trà Vinh 2016-12-01 To Gm Vĩnh Long 247
18 Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng 2016-11-16 Toàn Gm Hải Phòng 329
19 Lm Nguyễn Thanh Minh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thết tại Long Xuyên 2016-11-09 TGM Long Xuyên 423
20 Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California 2016-10-31 Mục Vụ Văn Bút 502

Page 1 of 19

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »