Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Đinh Tài Tướng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long 2017-08-09 Vp Toà Gm Vĩnh Long 30
2 Lm Nguyễn Công Định mới qua đời tại Chợ Quán 2017-08-02 VP Toà Gm Cần Thơ 34
3 Đ.Ô. Lê Xuân Hoa đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-07-20 Toà Gm Phan Thiết 59
4 Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long 2017-07-19 Mục Vụ Văn Bút 74
5 Lm Phạm Mạnh Niệm đã ra đi vĩnh viễn tại Tu Viện Dòng CCT Sài Gòn 2017-06-20 VP Tỉnh Dòng CCT 149
6 Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn 2017-06-15 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 107
7 Lm Đỗ Xuân An vừa qua đời tại Long Xuyên. 2017-06-07 Toà GM Long Xuyên 156
8 Lm Nguyễn Văn Hoan đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Leandro, California 2017-05-22 Mục Vụ Văn Bút 167
9 Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico 2017-05-18 Mục Vụ Văn Bút 371
10 Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên 2017-05-18 Toà GM Long Xuyên 160
11 Lm Nguyễn Viết Chung đã từ biệt đời tạm tại Sài Gòn 2017-05-11 GP Kon Tum 209
12 Lm Trần An Tĩnh, CMC đã rời bỏ đời tạm tại Carthage, MIssouri 2017-05-09 Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CMC 161
13 Lm Phạm Tiến Hành đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-05-09 VP Toà GM Phan Thiết 201
14 Lm Lê Văn Thành đã từ biệt cõi thế tại Đơn Dương, Lâm Đồng 2017-05-09 VP Dòng Châu Sơn 154
15 Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego 2017-05-05 Mục Vụ Văn Bút 175
16 Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 2017-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 166
17 Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 2017-04-26 TGM GP Vinh 198
18 Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 2017-04-19 Toà Gm Đà Lạt 162
19 Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 2017-04-12 Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB 188
20 Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 2017-04-08 Toà Gm Đà Lạt 199

Page 1 of 20

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »