Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 2017-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 5
2 Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 2017-04-26 TGM GP Vinh 12
3 Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 2017-04-19 Toà Gm Đà Lạt 37
4 Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 2017-04-12 Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB 65
5 Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 2017-04-08 Toà Gm Đà Lạt 82
6 Lm Nguyễn Ngọc Phi đã từ biệt cõi thế tại bang Washington 2017-04-06 Vp Phụ Tỉnh Đa Minh 66
7 Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre 2017-03-29 Toà Gm Vĩnh Long 76
8 Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 2017-03-22 Toà Gm Vĩnh Long 65
9 Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 2017-03-15 Toà Gm Bùi Chu 132
10 Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 2017-03-13 VP Toà GM Xuân Lộc 138
11 Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 2017-03-12 Toà Gm Phát Diệm 94
12 Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 2017-03-07 GP Nha Trang 113
13 Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn 2017-03-01 Toà Gm Phan Thiết 189
14 Lm Trần Văn Vũ mới tạ thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2017-02-22 Toà Gm Phát Diệm 166
15 Gm Nguyễn Văn Hoà đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 2017-02-14 Vp. Toà Gm Nha Trang 163
16 Lm Nguyễn Hoàng Hai mới qua đời tại Bệnh Viện Đồng Nai 2017-02-08 Lm Hồ Văn Xuân 192
17 Lm Đinh Vương Cần mới ra đi vĩnh viễn tại Joplin, Missouri 2017-02-03 Mục Vụ Văn Bút 250
18 Lm Nguyễn Mạnh Tân mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, USA 2017-01-20 Tỉnh Dòng Santa Barbara 298
19 Lm Trương Văn Khoa mới tạ thế đột ngột tại Quận “Cam”, California 2017-01-04 Mục Vụ Văn Bút 1196
20 Lm Nguyễn Văn Đoàn mới nhắm mắt lìa đời tại Quảng Bình 2017-01-04 TGM. Giáo phận Vinh 406

Page 1 of 20

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »