Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lm Phạm Mạnh Niệm đã ra đi vĩnh viễn tại Tu Viện Dòng CCT Sài Gòn 2017-06-20 VP Tỉnh Dòng CCT 30
2 Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn 2017-06-15 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 44
3 Lm Đỗ Xuân An vừa qua đời tại Long Xuyên. 2017-06-07 Toà GM Long Xuyên 66
4 Lm Nguyễn Văn Hoan đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Leandro, California 2017-05-22 Mục Vụ Văn Bút 92
5 Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico 2017-05-18 Mục Vụ Văn Bút 240
6 Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên 2017-05-18 Toà GM Long Xuyên 98
7 Lm Nguyễn Viết Chung đã từ biệt đời tạm tại Sài Gòn 2017-05-11 GP Kon Tum 150
8 Lm Trần An Tĩnh, CMC đã rời bỏ đời tạm tại Carthage, MIssouri 2017-05-09 Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CMC 99
9 Lm Phạm Tiến Hành đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2017-05-09 VP Toà GM Phan Thiết 130
10 Lm Lê Văn Thành đã từ biệt cõi thế tại Đơn Dương, Lâm Đồng 2017-05-09 VP Dòng Châu Sơn 112
11 Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego 2017-05-05 Mục Vụ Văn Bút 126
12 Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 2017-04-27 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 128
13 Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 2017-04-26 TGM GP Vinh 164
14 Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 2017-04-19 Toà Gm Đà Lạt 120
15 Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 2017-04-12 Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB 146
16 Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 2017-04-08 Toà Gm Đà Lạt 145
17 Lm Nguyễn Ngọc Phi đã từ biệt cõi thế tại bang Washington 2017-04-06 Vp Phụ Tỉnh Đa Minh 133
18 Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre 2017-03-29 Toà Gm Vĩnh Long 140
19 Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 2017-03-22 Toà Gm Vĩnh Long 131
20 Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 2017-03-15 Toà Gm Bùi Chu 190

Page 1 of 20

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »