Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

17112015101637453Lễ Đức Kitô Vua, Năm B

Ga 18: 33-37

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Đức Kitô-Vua. Người là Đấng thống trị duy nhất toàn thể vũ trụ và thống trị đời chúng ta!

Xem thêm: Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết

TN33-TienChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Mc 13:24-32

Mc 13:24-32: 24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.

Xem thêm: CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết

Write comment (0 Comments)

Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài

2610201520536165Lễ Các Thánh Nam Nữ

Mt 5: 1-12

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh. Ngài là nguồn mạch của sự thánh thiện. Bản chất của Thiên Chúa là thánh thiện và yêu thương. Vì yêu thương, Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta sự thánh thiện của Ngài,

Xem thêm: Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài

Write comment (0 Comments)

CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do

32_SUN_B-BChúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Mc 12:38-44

Người nghèo thường quảng đại và sẵn sàng quên mình để giúp đỡ người khác. Họ tự do với bạc tiền danh lợi, nên có thể tin vào con người và sẵn sàng yêu thương phục vụ hơn.

Xem thêm: CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô

CN_30B-2_B.nvChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Mc 10:46-52

Nói đến tên thành Giêricô, chúng ta nhớ đến câu chuyện người lùn Giakêu. Vì tò mò muốn thấy Chúa, Giakêu đã phải vất vả trèo lên cây sung, khi nghe Chúa đi ngang qua thành Giêricô.

Xem thêm: CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch