CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người

 Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên, Năm B

Ga 1: 35-52

Được công bố trong khung cảnh những ngày bắt đầu chu kỳ Thường Niên, bài Tin Mừng hôm nay (Ga 1,35-42) nêu bật sự bắt đầu một giai đoạn mới với sự xuất hiện của Đức Giêsu và các môn đệ đầu tiên bước theo Người.

Xem thêm: CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người

Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B

Mt 2: 1 - 12

Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Ba nhà khôn ngoan theo dấu sao lạ tìm đến Be Lem và nhận ra Hài nhi, vua dân Do Thái. Hẳn là chúng ta có thể nhận ra mình nơi hình ảnh Ba nhà khôn ngoan đi tìm kiếm Thiên Chúa.

Xem thêm: Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người

Write comment (0 Comments)

Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa

Lễ Tháng Gia, Năm B

Lc 2: 22-40

Trong Phụng vụ Lời Chúa lễ kính Thánh Gia hôm nay, chúng ta được nghe lại đoạn Tin mừng (Lc 2:22-40) kể lại việc Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse dâng Chúa Giêsu Hài Nhi vào Đền Thờ Giêrusalem.

Xem thêm: Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa

Write comment (0 Comments)

Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Năm B

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Nếu các tước hiệu khác nơi Mẹ Maria, Giáo Hội muốn biểu dương công đức ưu việt nơi Mẹ, thì với danh xưng Mẹ Thiên Chúa,

Xem thêm: Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Write comment (0 Comments)

Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Lễ Ngày Giáng Sinh, Năm B

Ga. 1,1-18

Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả”. Như vậy mọi hiểu biết về Thiên Chúa trước khi Đức Giêsu xuất hiện (Cựu Ước, mọi tôn giáo khác, cũng như các suy luận triết học) đều chỉ là phỏng định;

Xem thêm: Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch