CN 19 TN, B: Bánh bởi trời

CN19TN-BChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Ga 6:41-52

Cuộc đời tiên tri Êlia là một cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường. Một mình người phải chiến đấu chống lại cả một dân tộc bỏ đạo do hoàng hậu Dêdaben cầm đầu. Người khiển trách dân chúng vì họ đã nghe theo hoàng hậu mà bỏ Chúa. Người thách thức 400 sư sãi của thần Baan trong một cuộc dâng của lễ cầu mưa. Người đã chiến thắng. Nhưng chính vì chiến thắng.

Xem thêm: CN 19 TN, B: Bánh bởi trời

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát

CN_18_TN-BChúa nhật 18 Thường Niên, Năm B

Ga 6:24-35

Chúa Giêsu nhìn rõ động lực của dân chúng đang theo Người: Các người đến với Ta vì đã được ăn bánh no nê; vì thế Người đã khuyên họ hãy làm việc để có lương thực không hề hư nát: Đó là tin vào Người, Đấng Chúa Cha sai đến. Tin vào Chúa Giêsu, cũng chính là tin vào Bánh ban sự sống đời đời, vì như lời Người phán: Bất cứ ai đến với Ta sẽ không còn bị đói, và bất cứ ai tin vào Ta sẽ không hề khát nữa.

Xem thêm: CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát

Write comment (0 Comments)

CN 16 TN, B: Cần những khoảng vắng

CN_16_TN_B_copyChúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Mc 6:30-34

I. Hãy vào nơi thanh vắng

Hôm nay, Chúa nhật XVI thường niên, bài Tìn Mừng (Mc 6, 30-34) có nội dung liên tục với bài Tin Mừng tuần trước (Mc 6, 7-13). Tuần trước, Chúa sai mười hai tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Thực thi mệnh lệnh của Chúa, “các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.

Xem thêm: CN 16 TN, B: Cần những khoảng vắng

Write comment (0 Comments)

CN 17 TN, B: Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót đám dân đói khát

Chua_Nhat_17TN-BChúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

Ga 6:1-15

Phép lạ hoá bánh ra nhiều được bốn thánh sử ghi lại cả trong bốn phúc âm(Mt 14,13-21;Mc 6,31-34;Lc 9,10-17;Ga 6,1-13).Matthêu và Maccô còn kể thêm Chúa làm phép lạ lần thứ hai nữa (Mt 15,32-38;Mc 8,1-10).  Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương.Họ đói khát,nghèo khổ, bệnh tật,bơ vơ.Họ đi tìm Chúa để được chữa lành, được an ủi,được dạy dỗ. Chúa đã yêu thương họ và muốn tặng cho họ một bữa tiệc đơn sơ bất ngờ ở ngoài trời. Ta mua đâu bánh cho họ ăn đây?

Xem thêm: CN 17 TN, B: Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót đám dân đói khát

Write comment (0 Comments)

CN 15 TN, B: Hành trang người môn đệ

CN_15-BChúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Mc 6: 7-13

Ai đi xa cũng phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì hành trang càng phải chọn lựa, tính toán. Hôm nay Đức Giêsu sai các môn đệ đi một chuyến quan trọng: tiếp nối sứ mạng của Người đem Tin Mừng đến khắp các làng mạc xa xôi. Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Đức Giêsu đã giúp các môn đệ sắp xếp hành trang.

Xem thêm: CN 15 TN, B: Hành trang người môn đệ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch