Năm B

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô 2011-12-22 Lm Anphong Trần Đức Phương 1935
102 CN 4 MV, B: Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời 2011-12-15 Lm Nguyễn Thành Chương, OP 1732
103 CN 3 MV, B: Ông có phải là Đấng Cứu thế không? 2011-12-08 Lm Mark Link 1685
104 CN 2 MV, B: Theo Gương Gioan, Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến. 2011-12-01 Hà Anh Tiến, OP 1882
105 CN 1 MV, B: Canh thức chờ Chúa đến 2011-11-24 Lm Bùi Thượng Lưu 1995
106 Slideshow Lễ Chúa Kitô Vua, B 2009-11-19 Lm. Joseph Trần Việt Hùng 1998
107 CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại? 2009-11-13 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 2263
108 CN 32 TN, B: Giá Trị Của Một Món Quà 2009-11-05 LM Inhaxiô Trần Ngà 2399
109 Lễ Các Thánh, B: Xin Được Làm Thánh Vô Danh 2009-10-29 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2200
110 CN 30 TN, B: Xin Cho Con Được Sáng 2009-10-21 Lm. Inhaxiô Trần Ngà 2027
111 CN 29 TN, B: Làm Đầy Tớ 2009-10-14 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2243
112 CN 28 TN, B: Lấy Của Cải Tạm Thời Đổi Lấy Kho Tàng Bền Vững 2009-10-07 LM Inhaxiô Trần Ngà 1824

Page 6 of 6