CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 1: 40 - 45

Một khi đã tin vào Đức Giêsu nhờ lời rao giảng, các tín hữu tiên khởi tiếp tục tìm hiểu về Đức Giêsu qua những gì các tông đồ kể lại, và phần lớn những điều này được ghi lại nơi các sách Tin Mừng.

Xem thêm: CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật

Write comment (0 Comments)

CN 5 TN, B: Niềm vui vì được chữa lành

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 1: 29 -39

Đầu năm 1996, cả thế giới xôn xao theo dõi một loại bệnh có tên thật ngộ nghĩnh: bệnh bò điên (Mad-Cow discease). Những người mắc bệnh này vì họ ăn nhằm những con bò điên. Khi mắc phải, bộ não người bệnh sẽ bị hư hoại dần dần, tay chân run rẩy và đi dần đến cái chết.

Xem thêm: CN 5 TN, B: Niềm vui vì được chữa lành

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng.

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 1: 14-20

Ninivê kinh thành sám hối: một kinh thành "lớn quá trời rộng ba ngày đàng" (Ga 3,3), đặc biệt đó là một kinh thành ngoại giáo. Chính trong kinh thành này, lời sấm của Ngôn sứ Giona đã vang dội khắp hang cùng ngõ hẻm, dội tới cung điện đức vua.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng.

Write comment (0 Comments)

CN 4 TN, B: Giảng dạy như có thẩm quyền

 Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 1: 21 - 28

Tác giả Mác-cô giới thiệu sứ vụ của Đức Giêsu tại Ga-li-lê gồm hai phần: giảng dạy và chữa lành. Tuy nhiên đặc biệt là ở chỗ ông không tách hai điều này riêng ra mà đã liên kết chúng lại thành một cách rất tài tình.

Xem thêm: CN 4 TN, B: Giảng dạy như có thẩm quyền

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người

 Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên, Năm B

Ga 1: 35-52

Được công bố trong khung cảnh những ngày bắt đầu chu kỳ Thường Niên, bài Tin Mừng hôm nay (Ga 1,35-42) nêu bật sự bắt đầu một giai đoạn mới với sự xuất hiện của Đức Giêsu và các môn đệ đầu tiên bước theo Người.

Xem thêm: CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch