CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con

40Chúa Nhật 13 Thướng Niên, Năm B

Mc 5:21-43

Đức Giêsu thực hiện hai phép lạ: phép lạ chữa bệnh và phép lạ làm cho sống lại. Hai phép lạ này liên quan đến hai nghịch cảnh của đời sống con người,

Xem thêm: CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con

Write comment (0 Comments)

CN 12 TN, B: Thử thách trong cuộc đời

186201584019412Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B

Mc 35-41

Trong đời ta gặp nhiều trường hợp giả vờ rất đáng yêu. Chẳng hạn bà mẹ trẻ giả vờ trốn đứa con nhỏ, để nó phải lo âu đi tìm. Và khi thấy nó đã lo âu đến độ tuyệt vọng, sắp khóc đến nơi, bấy giờ bà mẹ mới xuất hiện.

Xem thêm: CN 12 TN, B: Thử thách trong cuộc đời

Write comment (0 Comments)

Lễ Mình Máu Thánh, B: Lương thực ban sự sống: “Tôi là bánh trường sinh”.

162015104528535Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Mc 14: 12-16, 22-26

Trường sinh bất tử là một ước mơ của con người mọi thời. Các bậc vua chúa, những người lắm tiền, nhiều của xưa nay vẫn tìm mọi cách thế, nhiều phương dược để mong được cải lão hoàn đồng hay kéo dài tuổi thọ nhưng đã hoài công.

Xem thêm: Lễ Mình Máu Thánh, B: Lương thực ban sự sống: “Tôi là bánh trường sinh”.

Write comment (0 Comments)

CN 11 TN, B: Hạt giống Nước Trời

106201541348403Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

Mc 4: 26-34

Chúa Giêsu sử dụng nhiều dụ ngôn để giảng dạy. Những dụ ngôn của Chúa lấy ra từ cuộc sống đưa tới bài học đức tin. Bởi được khởi đi từ thực tế, người nghe dễ hiểu, dễ đón nhận.

Xem thêm: CN 11 TN, B: Hạt giống Nước Trời

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

2652015165130856Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Mầu nhiệm Ba Ngôi là “mầu nhiệm nguồn” của mọi mầu nhiệm. Con người biết được mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chứ không phải do nổ lực suy lý của mình.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago