CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta!

CN26_TNBChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Mc 9, 38-48

Từ khi bước theo Chúa Giêsu, đây là lần đầu tiên Gioan con ông Dêbêđê với biệt danh “con của sấm sét” lên tiếng phàn nàn về việc có những người không bước theo Thầy, nhưng lại nhân danh Thầy trừ quỷ.

Xem thêm: CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta!

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ

CN25TN-BChúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Mc 8, 27 – 35

Sau khi thăm dò ý kiến dân chúng về chính con người của mình, Chúa Giêsu quay sang hỏi các môn đệ, và nhận được phản hồi từ Phêrô tuyên xưng : "Thầy là Đấng Kitô" (Mc 8, 29).

Xem thêm: CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ

Write comment (0 Comments)

CN 23, TN, B: Câm điếc thiêng liêng

CN23-TN-BChuá Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Mc 7, 31 - 37

Những công việc và phép lạ Chúa Giêsu làm khi ở trần gian, thường có nhiều ý nghĩa. Chúa đã làm một công đôi ba việc, hay nhất cữ lưỡng tiện.

Xem thêm: CN 23, TN, B: Câm điếc thiêng liêng

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai?

792015165825453Chuá Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Mc 8: 27-35

Hôm ấy, "Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?".

Xem thêm: CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai?

Write comment (0 Comments)

CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ

CN21TN-BChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Ga 6:61-70

Cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không? Chúa Giêsu không hỏi: anh em có tiếp tục theo Thầy không mà lại hỏi thẳng thừng: anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không.

Xem thêm: CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch