CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng”

CN5TN-BChúa Nhật 05 Thường Niên, Năm B

Mc 1: 29-39

Tin mừng Chúa nhật 5 Thường niên ghi lại những hoạt động chữa lành và rao giảng của Đức Giêsu để nói lên sứ mạng Thiên Sai của Ngài như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo:

Xem thêm: CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng”

Write comment (0 Comments)

CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh

CN4TN-B_Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm B

Mc 1: 21-28

Nếu như Chúa nhật III Thường niên, Đức Giêsu đã kêu gọi người ta theo Chúa, hoán cải vì Nước Trời gần đến (x. Mc 1, 14-20). Bước sang Chúa nhật IV, Sứ vụ Thiên sai tiếp tục được thi hành.

Xem thêm: CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, B: Ơn gọi

141201510328875Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Ga 1:35-52

Thiên Chúa có chương trình cho mỗi người; tuy nhiên nếu ai không đáp trả tiếng gọi của Ngài, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương và tiếp tục mời gọi họ theo chương trình yêu thương của Ngài.

Xem thêm: CN 2 TN, B: Ơn gọi

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

CN3-TN-BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Mc 1:14-20

Trong sưu tập về các thánh ẩn tu trong sa mạc, có kể giai thoại như sau: Có hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nguyên một năm ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều riêng, ngày đêm ăn chay, cầu nguyện và đánh tội.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

71201521186281Lễ Chúa chịu Phép Rửa, Năm B

Mc 1: 7-11

Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ của Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh.

Xem thêm: Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form