Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

2652015165130856Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Mầu nhiệm Ba Ngôi là “mầu nhiệm nguồn” của mọi mầu nhiệm. Con người biết được mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chứ không phải do nổ lực suy lý của mình.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con

1432133205.nvChúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Mc 16:15-20

Trong mỗi dịp sinh nhật, người ta thường đặt những ngọn nến tượng trưng cho mỗi năm tháng cuộc đời. Bên ánh nến lung linh huyền bí, người ta trao gửi những ước nguyện, những ưu tư trăn trở sâu thẳm nhất của cõi lòng mình.

Xem thêm: Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con

Write comment (0 Comments)

CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu

1430527104.nvChúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B

Ga 15: 9-17

Thiên Chúa là ai? Sau những năm tháng cảm nghiệm và nghiền ngẫm về Thiên Chúa, tác giả thư Gioan diễn tả: Thiên Chúa là tình yêu.

Xem thêm: CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu

Write comment (0 Comments)

Lễ Thăng Thiên, B: Nơi Chúa hẹn gặp ta

115201510258592Lễ Chúa Lên Trời, Năm B

Mc 16:15-20

Là con người sống trong không gian và thời gian, chúng ta thường suy nghĩ và tưởng tượng theo chiều kích của không gian và thời gian.

Xem thêm: Lễ Thăng Thiên, B: Nơi Chúa hẹn gặp ta

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa

CN_5_PSBChúa Nhậ 5 Phục Sinh, Năm B

Ga 15: 1- 8

Cây nho là hình ảnh quen thuộc của người Dothái. Ngay từ xa xưa, nó đã đi vào văn chương và thực tế đời sống của người DoThái. Chẳng hạn, Thời dòng họ Macabê, thế kỷ thứ hai trước công nguyên, bắt đầu có việc sử dụng hình ảnh cây nho trên các đồng tiền Do thái.

Xem thêm: CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch