CN 1 MC, B: Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu

CN01-MC-BChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

Mc 1: 12-15

Người Eskimo nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy da chúng làm y phục. Người ta dùng một con dao cực bén và nhúng lưỡi dao ấy vào máu súc vật, rồi đem phơi ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh.

Xem thêm: CN 1 MC, B: Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu

Write comment (0 Comments)

CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn

CN06TNienBChủ nhật 6 Thường niên

Mc 1, 40 - 45

Thời xưa, bệnh phong là một bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm xa lánh. Trong đạo Do thái, người mắc bệnh phong bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ không được sống chung với thân nhân trong xóm làng,

Xem thêm: CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn

Write comment (0 Comments)

CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh

CN4TN-B_Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm B

Mc 1: 21-28

Nếu như Chúa nhật III Thường niên, Đức Giêsu đã kêu gọi người ta theo Chúa, hoán cải vì Nước Trời gần đến (x. Mc 1, 14-20). Bước sang Chúa nhật IV, Sứ vụ Thiên sai tiếp tục được thi hành.

Xem thêm: CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh

Write comment (0 Comments)

CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng”

CN5TN-BChúa Nhật 05 Thường Niên, Năm B

Mc 1: 29-39

Tin mừng Chúa nhật 5 Thường niên ghi lại những hoạt động chữa lành và rao giảng của Đức Giêsu để nói lên sứ mạng Thiên Sai của Ngài như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo:

Xem thêm: CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng”

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

CN3-TN-BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Mc 1:14-20

Trong sưu tập về các thánh ẩn tu trong sa mạc, có kể giai thoại như sau: Có hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nguyên một năm ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều riêng, ngày đêm ăn chay, cầu nguyện và đánh tội.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch