CN 28 TN, B: Sự giầu có đích thực

CN28TN-BChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Mc 10:17-30

Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã có một lần nói với nhà tỷ phú Bill Gatte rằng: “Sự văn minh đích thực là không để ai ở lại phía sau”. Nhà tỷ phú trả lời rằng: “Sẽ có một ngày tôi trả lại cho thế giới những gì mà tôi đã thu lại hôm nay”. Câu trả lời này xem ra có sự tiến bộ hơn chàng thanh niên trong đoạn Tin mừng hôm nay. Anh thanh niên nghe Chúa nói liền buồn rầu bỏ đi.

Xem thêm: CN 28 TN, B: Sự giầu có đích thực

Write comment (0 Comments)

CN 27 TN, B: Để vợ chồng giữ luật Chúa ‘Bất khả phân ly’

MarriageChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm B

St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

I.HỌC LỜI CHÚA. - 1. LỜI CHÚA : Mc 10,2-16: (2) Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. (3) Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" (4) Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ".

Xem thêm: CN 27 TN, B: Để vợ chồng giữ luật Chúa ‘Bất khả phân ly’

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi

CN25TN-BChúa Nhật 25 Thươòng Niên, Năm B

Mc 9:29-36

Một lần nữa, Chúa Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn và sự Phục sinh của Người. Về sự Phục sinh, các môn đệ dường như chẳng có ý niệm gì. Cuộc Khổ nạn là điều xa lạ nhất đối với cách họ nghĩ về Đấng Cứu thế. Chúa nhắc lại lời tiên báo lúc lên đường đi Giêrusalem.

Xem thêm: CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi

Write comment (0 Comments)

N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái

CN26TN-BChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Mc 9:37-42, 44, 46-47

Ta đã biết lần thánh Phêrô tuyên xưng về Đức Yêsu ở miền đất Xêgiarê Philipphê là một biến cố lớn lao và một khúc quặt quan trọng, khởi đầu một giai đoạn mới : giai đoạn Đức Yêsu nhận thấy Nhóm tông đồ  của Ngài đã bắt đầu có một hiểu  biết chính xác về con người của Ngài, để từ đây Ngài  dần dần có thể  mạc khải tất cả  đường lối của Ngài cũng  như  những  đòi hỏi của Nước Trời  sắp đến.

Xem thêm: N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, B: Đường yêu thương

CN_24TN-BChúa Nhật 24 Thường Niên, Năm  B

Mc 8:27-35

Vì chúng ta, Chúa Kitô đã chịu khổ hình thập giá. Chúa đón nhận thập giá là để nhân loại chúng ta được thứ tha tội lỗi, được giải hòa với Chúa Cha. Nói nôm na rằng Chúa vác thập giá là để nhân loại chúng ta được hạnh phúc. Vậy thì cớ sao Chúa Kitô lại khẳng định rằng ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Người ? ( x.Mc 8,34 ). Vác thập giá là chấp nhận hy sinh, bỏ mình, chấp nhận cả những bất công, nhục hình.

Xem thêm: CN 24 TN, B: Đường yêu thương

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch