N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái

CN26TN-BChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Mc 9:37-42, 44, 46-47

Ta đã biết lần thánh Phêrô tuyên xưng về Đức Yêsu ở miền đất Xêgiarê Philipphê là một biến cố lớn lao và một khúc quặt quan trọng, khởi đầu một giai đoạn mới : giai đoạn Đức Yêsu nhận thấy Nhóm tông đồ  của Ngài đã bắt đầu có một hiểu  biết chính xác về con người của Ngài, để từ đây Ngài  dần dần có thể  mạc khải tất cả  đường lối của Ngài cũng  như  những  đòi hỏi của Nước Trời  sắp đến.

Xem thêm: N 26 TN, B: Cởi mở và bác ái

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi

CN25TN-BChúa Nhật 25 Thươòng Niên, Năm B

Mc 9:29-36

Một lần nữa, Chúa Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn và sự Phục sinh của Người. Về sự Phục sinh, các môn đệ dường như chẳng có ý niệm gì. Cuộc Khổ nạn là điều xa lạ nhất đối với cách họ nghĩ về Đấng Cứu thế. Chúa nhắc lại lời tiên báo lúc lên đường đi Giêrusalem.

Xem thêm: CN 25 TN, B: Phục vụ cách không ham lợi

Write comment (0 Comments)

CN 23 TN, B: Hãy mở ra

CN23-TN-B

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Mc 7:31-37

Khi ở nước ngoài, có dịp gặp những người Việt sinh sống xa quê hương xứ sở, tôi hỏi họ: "Sống ở nước ngoài, điều gì khiến ông bà buồn khổ nhất". Họ trả lời: "Khổ nhất là chúng con sống như những người điếc và ngọng. Không biết tiếng nên ngọng nghiụ, nói chẳng nên lời, thành ra không làm cho người ta hiểu được mình. Người ta nói gì mình cũng chẳng hiểu, thật y như người điếc".

Xem thêm: CN 23 TN, B: Hãy mở ra

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, B: Đường yêu thương

CN_24TN-BChúa Nhật 24 Thường Niên, Năm  B

Mc 8:27-35

Vì chúng ta, Chúa Kitô đã chịu khổ hình thập giá. Chúa đón nhận thập giá là để nhân loại chúng ta được thứ tha tội lỗi, được giải hòa với Chúa Cha. Nói nôm na rằng Chúa vác thập giá là để nhân loại chúng ta được hạnh phúc. Vậy thì cớ sao Chúa Kitô lại khẳng định rằng ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Người ? ( x.Mc 8,34 ). Vác thập giá là chấp nhận hy sinh, bỏ mình, chấp nhận cả những bất công, nhục hình.

Xem thêm: CN 24 TN, B: Đường yêu thương

Write comment (0 Comments)

CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng

CN_22_TN-B._jpgChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23

Biệt phái và luật sĩ là những người chuyên chú lo giữ luật Maisen một cách rất cặn kẽ. Luật Maisen là luật của Cựu ước ghi chép rất tỉ mỉ nhiều tập quán và lễ nghi phức tạp về đủ mọi sinh hoạt của đời sống: như rửa tay, rửa chén trước khi ăn, đồ mua ngoài chợ về phải rảy nước tẩy uế và phân biệt đồ nào được ăn đồ nào không được ăn, phải dâng cúng thế nào vào đền thờ.

Xem thêm: CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form