CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu

1430527104.nvChúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B

Ga 15: 9-17

Thiên Chúa là ai? Sau những năm tháng cảm nghiệm và nghiền ngẫm về Thiên Chúa, tác giả thư Gioan diễn tả: Thiên Chúa là tình yêu.

Xem thêm: CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa

CN_5_PSBChúa Nhậ 5 Phục Sinh, Năm B

Ga 15: 1- 8

Cây nho là hình ảnh quen thuộc của người Dothái. Ngay từ xa xưa, nó đã đi vào văn chương và thực tế đời sống của người DoThái. Chẳng hạn, Thời dòng họ Macabê, thế kỷ thứ hai trước công nguyên, bắt đầu có việc sử dụng hình ảnh cây nho trên các đồng tiền Do thái.

Xem thêm: CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 3 PS, B: Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh

1442015153510343Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Lc 24, 35 – 48

Sự kiến Chúa Giêsu phục sinh được các Thiên Thần loan báo cho các bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê (x. Lc 24, 1 - 12), các bà về thuật lại cho các

Xem thêm: CN 3 PS, B: Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh

Write comment (0 Comments)

CN 4 PS, B: Chúa là mục tử chăn dắt tôi

158625_633717793295836250Chúa nhật 4 Phục Sinh, Năm B

Ga 10, 11-18

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 23, 2-3).

Xem thêm: CN 4 PS, B: Chúa là mục tử chăn dắt tôi

Write comment (0 Comments)

CN 2 PS, B: Cộng đoàn 'khả tín''

94201545421915Chúa Nhật I2 Mùa Phục Sinh, Năm B

Ga 20:19-31

Có phải ngẫu nhiên hay chăng khi mà Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh năm nào ta cũng nghe đọc bài Tin Mừng về chuyện “Tôma cứng lòng tin”.

Xem thêm: CN 2 PS, B: Cộng đoàn 'khả tín''

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch