CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng

CN_22_TN-B._jpgChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23

Biệt phái và luật sĩ là những người chuyên chú lo giữ luật Maisen một cách rất cặn kẽ. Luật Maisen là luật của Cựu ước ghi chép rất tỉ mỉ nhiều tập quán và lễ nghi phức tạp về đủ mọi sinh hoạt của đời sống: như rửa tay, rửa chén trước khi ăn, đồ mua ngoài chợ về phải rảy nước tẩy uế và phân biệt đồ nào được ăn đồ nào không được ăn, phải dâng cúng thế nào vào đền thờ.

Xem thêm: CN 22 TN, B: Dân này chỉ mến Ta bằng môi bằng miệng

Write comment (0 Comments)

CN 21 TN, B: "Thầy mới có lời ban sự sống đời đời"

CN21TN-BChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Ga 6: 61-70

Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật một biến cố thử thách cho những môn đệ theo Chúa Giêsu. Có những người bỏ Chúa vì cho rằng lời Chúa nói thật chói tai, khó nghe. Còn Phêrô đại diện cho những tông đồ trung thành tiếp tục theo Chúa, đã tuyên xưng rằng: "Bỏ Thày chúng con biết theo ai? Thày mới có lời ban sự sống đời đời".

Xem thêm: CN 21 TN, B: "Thầy mới có lời ban sự sống đời đời"

Write comment (0 Comments)

CN 19 TN, B: Bánh bởi trời

CN19TN-BChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Ga 6:41-52

Cuộc đời tiên tri Êlia là một cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường. Một mình người phải chiến đấu chống lại cả một dân tộc bỏ đạo do hoàng hậu Dêdaben cầm đầu. Người khiển trách dân chúng vì họ đã nghe theo hoàng hậu mà bỏ Chúa. Người thách thức 400 sư sãi của thần Baan trong một cuộc dâng của lễ cầu mưa. Người đã chiến thắng. Nhưng chính vì chiến thắng.

Xem thêm: CN 19 TN, B: Bánh bởi trời

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, B: Bánh ban sự sống đời đời

CN20TN-BChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Ga 6:51-59

“Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Chữ “manna” chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với bạn và tôi. Chúng ta nghe rất nhiều khi đọc Thánh Kinh Cựu ước, nhất là sách Xuất hành. Sách Tân ước cũng đã có nhiều lần nhắc lại.

Xem thêm: CN 20 TN, B: Bánh ban sự sống đời đời

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát

CN_18_TN-BChúa nhật 18 Thường Niên, Năm B

Ga 6:24-35

Chúa Giêsu nhìn rõ động lực của dân chúng đang theo Người: Các người đến với Ta vì đã được ăn bánh no nê; vì thế Người đã khuyên họ hãy làm việc để có lương thực không hề hư nát: Đó là tin vào Người, Đấng Chúa Cha sai đến. Tin vào Chúa Giêsu, cũng chính là tin vào Bánh ban sự sống đời đời, vì như lời Người phán: Bất cứ ai đến với Ta sẽ không còn bị đói, và bất cứ ai tin vào Ta sẽ không hề khát nữa.

Xem thêm: CN 18 TN, B: Thoả Mãn đói và khát

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch