Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 CN 19 TN, C: Tỉnh thức và trung thành 2010-08-05 Lm Vũ Xuân Hạnh 2534
122 CN 18 TN, C: Sứ mệnh của Đức Kitô không phải là việc phán quyết về của cải vật chất phù vân 2010-07-29 Lm Nguyễn Hữu Thy 2005
123 CN 17 TN, C: Lời Kinh Đầy Tâm Tình 2010-07-22 G. Nguyễn Cao Luật 1909
124 CN 16 TN, C: Hoạt động và cầu nguyện 2010-07-14 Toà Giám Mục Vĩnh Long 2223
125 CN 15 TN, C: Ai là người thân cận? 2010-07-08 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 2111
126 CN 14 TN, C: Chúa sai tôi đi 2010-07-01 TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 2025
127 CN 13 TN, C: Hãy theo Tôi 2010-06-25 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1955
128 CN 12 TN, C: Căn Tính Kitô Hữu 2010-06-17 PM Cao Huy Hoàng 2417
129 CN 11 TN, C: Tội lỗi và ơn thánh 2010-06-10 Lm Alphong Trần Đức Phương 2005
130 Lễ MMT Chúa, C: Tình yêu dâng hiến 2010-06-03 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 2078
131 Lễ C Ba Ngôi, C: Sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi 2010-05-27 Lm Inhaxiô Trần Ngà 2258
132 Lễ CTT Hiện Xuống, C: Hãy mở cửa ra 2010-05-20 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2608
133 Lễ C. Thăng. Thiên, C: Ước vọng vươn lên trời cao 2010-05-13 Lm Nguyễn Đức Trung 2438
134 CN 6 PS, C: 'Bình an cho các con' 2010-05-06 Lm Nguyễn Hữu An 1982
135 CN 5 PS, C: Như Thầy Yêu Thương 2010-04-29 Lm JB Nguyễn Minh Phương, CSsR 2244
136 CN 4 PS, C: Nhân loại vẫn cần 2010-04-22 Lm Vũ Xuân Hạnh 2005
137 CN 3 PS, C: Chúa Phục Sinh để ý đến các tông đồ 2010-04-15 Lm Phạm Thanh Liêm 1991
138 CN 2 PS, C: 'Bình an cho các con' 2010-04-08 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1904
139 CN PS, C: Chúa Giê-su khai sinh kỷ nguyên mới 2010-04-02 Lm Trần Ngà 2212
140 CN LL/TK, C: Vào thành với Chúa 2010-03-25 L.B. Nguyễn Quốc Tuấn 2347

Page 7 of 8