Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Lễ Thăng Thiên, C: Hãy mang Chúa đến cho nhân trần 2013-05-09 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1127
82 CN 6 PS, C: Bình an của Chúa 2013-05-03 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1229
83 CN 5 PS, C: Yêu như Thầy đã yêu 2013-04-25 Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn 1315
84 CN 4 PS, C: Chúa Chiên Nhân Lành 2013-04-18 Lm Anphong Trần Đức Phương 1276
85 CN 3 PS, C: Con có yêu mến Thầy không? 2013-04-11 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1216
86 CN 2 PS, C: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’ 2013-04-05 Giuse Nguyễn Hữu Phúc, OP 1455
87 CN PS, C: Rao truyền ơn Phục Sinh 2013-03-28 TGm Ngô Quang Kiệt 1229
88 CN Lễ Lá, C: Đức Giêsu đối diện cái chết 2013-03-21 Lm Jos Phạm Thanh Liêm 1129
89 CN 5 MC, C: ‘Ta không kết tội chị...’ 2013-03-15 Lm Trần Thanh Sơn 1172
90 CN 4 MC, C: ‘Tôi muốn trở về với Cha tôi’ 2013-03-07 Lm Vũ Xuân Hạnh 1336
91 CN 3 MC, C: Hãy sám hối 2013-02-28 Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 1378
92 CN 2 MC, C: Vinh quang và tự hiến 2013-02-21 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1174
93 CN 1 MC, C: Đời là cuộc chiến không ngừng 2013-02-15 Lm Jos Phạm Thanh Liêm 1301
94 CN 5 TN, C: Từ nay con sẽ là người đánh lưới người 2013-02-07 Lm Alphonse Trần Đức Phương 1153
95 CN 4 TN, C: Điều kiện để đón Chúa 2013-02-01 TGm Ngô Quamg Kiệt 1137
96 CN 3 TN, C: Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người 2013-01-24 Lm Phạm Thanh Liêm, SJ 1356
97 CN 2 TN, C: Mời Chúa đến nhà 2013-01-16 TGM Ngô Quang Kiệt 1231
98 Lễ Chúa chiụ phép Rửa, C: Đấng gánh tội trần gian 2013-01-11 Lm Inhatiô Trần Ngà 1203
99 Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế 2013-01-04 Lm Raphael Xuân Nguyên 1165
100 Lễ Thánh Gia, C: Noi gương gia đình Thánh Gia 2012-12-28 Lm John Nguyễn 1471

Page 5 of 8