Năm B

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa 2012-09-26 Lm Trần Bình Trọng 1752
22 CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh 2012-09-12 Lm Trần Bình Trọng 1755
23 CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người 2012-08-29 Lm Trần Bình Trọng 1851
24 CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống 2012-08-16 Lm Trần Bình Trọng 1986
25 CN 18 TN, B: Tìm kiếm lương thực tồn tại đến muôn đời 2012-08-01 Lm Trần Bình Trọng 1989
26 CN 16 TN, B: Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi 2012-07-18 Lm Trần Bình Trọng 3482
27 CN 14 TN, B: Thành kiến làm cản trở đức tin 2012-07-05 Lm Trần Bình Trọng 1944
28 Sinh Nhật Thánh GB,B: Noi theo sứ mệnh dọn đường và làm chứng 2012-06-20 Lm Trần Bình Trọng 2012
29 Lễ MM Thánh, B: Cảm nghiệm Phép Lạ Thánh Thể 2012-06-06 Lm Trần Bình Trọng 2268
30 Lễ CTT/ Hiện Xuống: Thánh Thần khấn xin hiệp nhất 2012-05-23 Lm Trần Bình Trọng 2150
31 CN 7 PS, B: Xin cho hàng Giáo Phẩm-Sĩ được hiệp nhất 2012-05-16 Lm Trần Bình Trọng 2162
32 CN 6 PS, B: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy 2012-05-09 Lm Trần Bình Trọng 2716
33 CN 4 PS, B: Biết Chúa khác với việc biết về Chúa 2012-04-25 Lm Trần Bình Trọng 2016
34 CN 2 PS, B: Đóng bè để giữ vững đưc tin 2012-04-11 Lm Trần Bình Trọng 1983
35 CN Lễ Lá, B: Qua đau khổ Thánh giá tới vinh quang Phục sinh 2012-03-28 Lm Trần Bình Trọng 1837
36 CN 4 MC, B: Chúa sửa phạt những người Chúa yêu 2012-03-14 Lm Trần Bình Trọng 1877
37 CN 3 MC, B: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện 2012-03-07 Lm Trần Bình Trọng 2345
38 CN 2 MC, B: Từ cõi chết sôóng lại nghĩa là gì? 2012-02-29 Lm Trần Bình Trọng 2108
39 CN 7 TN, B: Tin vào Đấng có quyền chữa bệnh và tha tội 2012-02-15 Lm Trần Bình Trọng 1635
40 CN 5 TN, B: Xin ơn chữa lành bệnh tật xác hồn 2012-02-01 Lm Trần Bình Trọng 2295

Page 2 of 3