Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 CN 31 TN, C: Xin đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống 2016-10-26 Lm Trần Bình Trọng 848
2 CN 29 TN, C: Kiên tâm cầu nguyện 2016-10-12 Lm Trần Bình Trọng 950
3 CN 27 TN, C: Phẩm chất đức tin người con thảo phải có 2016-09-28 Lm Trần Bình Trọng 1241
4 CN 25 TN, C: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ 2016-09-14 Lm Trần Bình Trọng 1615
5 CN 23 TN, C: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát 2016-08-30 Lm Trần Bình Trọng 1854
6 CN 21 TN, C: Vào Nước Trời qua cửa hẹp 2016-08-17 Lm Trần Bình Trọng 1922
7 Lễ M&M Thánh, C: Xin cho được đói khát bánh hằng sống 2016-05-25 Lm Trần Bình Trọng 2035
8 Thứ Sáu Chịu Nạn, C: Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá 2016-03-22 Lm Trần Bình Trọng 2111
9 CN 4 MC, C: Tin vào lòng nhân từ hay thương xót của Chúa 2016-03-02 Lm Trần Bình Trọng 1403
10 Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con 2016-01-06 Lm Trần Bình Trọng 1717
11 Lễ Mẹ TC, C: Tôn kính Mẹ vào những ngày Lễ khác nhau 2015-12-30 Lm Trần Bình Trọng 1832
12 Lễ Vọng GS, C: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần 2015-12-22 Lm Trần Bình Trọng 1763
13 Lễ Chúa Kitô Vua, C: Chấp nhận vương quyền của Chúa là Vua 2013-11-20 Lm Trần Bình Trọng 2303
14 CN 24 TN, C: Niềm vui khi tìm được người hay vật đã mất 2013-09-11 Lm Trần Bình Trọng 1825
15 CN 22 TN, C: Bài học khiêm tốn và vị tha 2013-08-28 Lm Trần Bình Trọng 4373
16 CN 20 TN, C: Nghe danh thánh Chúa Giêsu là cớ mâu thuẫn 2013-08-21 Lm Trần Bình Trọng 1582
17 CN 18 TN, C: Tìm kiếm của an toàn vĩnh cửu 2013-07-31 Lm Trần Bình Trọng 1926
18 CN 16 TN, C: Lựa chọn phần tốt nhất 2013-07-17 Lm Trần Bình Trọng 2933
19 CN 14 TN, C: Làm việc tông đồ giáo dân 2013-07-03 Lm Trần Bình Trọng 2432
20 CN 12 TN, C: Liều mạng sống vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng sống 2013-06-19 Lm Trần Bình Trọng 1677

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »