Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 CN 31 TN, C: Xin đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống Lm Trần Bình Trọng 890
2 CN 29 TN, C: Kiên tâm cầu nguyện Lm Trần Bình Trọng 991
3 CN 27 TN, C: Phẩm chất đức tin người con thảo phải có Lm Trần Bình Trọng 1295
4 CN 25 TN, C: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ Lm Trần Bình Trọng 1679
5 CN 23 TN, C: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát Lm Trần Bình Trọng 1905
6 CN 21 TN, C: Vào Nước Trời qua cửa hẹp Lm Trần Bình Trọng 1984
7 Lễ M&M Thánh, C: Xin cho được đói khát bánh hằng sống Lm Trần Bình Trọng 2085
8 Thứ Sáu Chịu Nạn, C: Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá Lm Trần Bình Trọng 2154
9 CN 4 MC, C: Tin vào lòng nhân từ hay thương xót của Chúa Lm Trần Bình Trọng 1457
10 Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con Lm Trần Bình Trọng 1776
11 Lễ Mẹ TC, C: Tôn kính Mẹ vào những ngày Lễ khác nhau Lm Trần Bình Trọng 1885
12 Lễ Vọng GS, C: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần Lm Trần Bình Trọng 1809
13 Lễ Chúa Kitô Vua, C: Chấp nhận vương quyền của Chúa là Vua Lm Trần Bình Trọng 2349
14 CN 24 TN, C: Niềm vui khi tìm được người hay vật đã mất Lm Trần Bình Trọng 1860
15 CN 22 TN, C: Bài học khiêm tốn và vị tha Lm Trần Bình Trọng 4452
16 CN 20 TN, C: Nghe danh thánh Chúa Giêsu là cớ mâu thuẫn Lm Trần Bình Trọng 1626
17 CN 18 TN, C: Tìm kiếm của an toàn vĩnh cửu Lm Trần Bình Trọng 1966
18 CN 16 TN, C: Lựa chọn phần tốt nhất Lm Trần Bình Trọng 3015
19 CN 14 TN, C: Làm việc tông đồ giáo dân Lm Trần Bình Trọng 2475
20 CN 12 TN, C: Liều mạng sống vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng sống Lm Trần Bình Trọng 1717

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »