Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 CN 10 TN, C: Cậy trông vào lòng Chúa thương xót 2013-06-05 Lm Trần Bình Trọng 1949
22 Lễ Chúa Thăng Thiên, C: Tiếp tục sứ mệnh nhân chứng 2013-05-08 Lm Trần Bình Trọng 1722
23 CN 5 PS, C: Yêu như Chúa yêu theo giới răn đổi mới 2013-04-24 Lm Trần Bình Trọng 1860
24 CN 3 PS, C: Cậy dựa vào ân sủng và quyền năng của Chúa 2013-04-11 Lm Trần Bình Trọng 1621
25 CN PS, C: Chúa Phục sinh: Nền tảng đức tin Kitô giáo 2013-03-27 Lm Trần Bình Trọng 1814
26 CN 1 MC, C: Hành trình đi về đất hứa 2013-02-14 Lm Trần Bình Trọng 1730
27 Lễ Mồng 2 Tết, C: Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2013-02-07 Lm Trần Bình Trọng 2411
28 Lễ Chúa Chịu phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con cái 2013-01-11 Lm Trần Bình Trọng 1646
29 Lễ Thánh Gia, C: Gia đình đầu tư vào con cháu 2012-12-28 Lm Trần Bình Trọng 1643
30 CN 4 MV, C: Cùng Mẹ đem Chúa đi thăm viếng 2012-12-19 Lm Trần Bình Trọng 1618
31 CN 2 MV, C: Sửa đường Chúa đến theo nghĩa thiêng liêng 2012-12-05 Lm Trần Bình Trọng 1700
32 Lễ Tro, B: Sống tinh thần Mùa Chay 2012-02-19 Lm Trần Bình Trọng 4119
33 CN 33 TN, C: Sửa soạn cho ngày sau hết mà không ai biết 2010-11-11 Lm Trần Bình Trọng 2791
34 CN 32 TN, C: Tin vào sự sống lại đời sau 2010-11-03 Lm Trần Bình Trọng 2561
35 CN 30 TN, C: Lời cầu nguyện của người khiêm tốn đươọc chấp nhận 2010-10-21 Lm Trần Bình Trọng 2698
36 CN 28 TN, C: Biết ơn về ân huệ nhận được 2010-10-07 Lm Trần Bình Trọng 2383
37 CN 26 TN, C: Sử dụng tiền của với trách nhiệm cứu giúp 2010-09-23 Lm Trần Bình Trọng 2108
38 CN 24 TN, C: Niềm vui khi tìm được người hay vật đã mất 2010-09-08 Lm Trần Bình Trọng 2481
39 CN 22 TN, C: Bài học khiêm tốn và vị tha 2010-08-25 Lm Trần Bình Trọng 2590
40 Lễ Đức Maria Lên Trời, Năm C: Những sứ điệp Mẹ dạy tại La Vang 2010-08-12 Lm Trần Bình Trọng 2598

Page 2 of 4