CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ KHÁCH

CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi

E-mail Print

CN33TNCChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm C

Lc 21: 5-19

Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Giêrusalem. Một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm, được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý với các cột và đồ gỗ chạm khắc, rèm thêu, sơn sơn thiếp vàng.

Last Updated ( 2016-11-09 ) Read more...
 

CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau

E-mail Print

CN_32_TN-CChúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C

Lc 20: 27-28

Có ngày sinh ắt có ngày chết. Đó là chân lý. Nếu ngày sinh, chúng ta cất tiếng khóc trong niềm vui mừng của mọi người, thì ngày chết, mọi người sẽ khóc cho kiếp người của ta đến đây kết thúc.

Last Updated ( 2016-11-03 ) Read more...
 

CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu

E-mail Print

CN_31_TN-CChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Kh 11: 22.12:2; 2Tx 1:11-22; Lc 19:1-10

Văn hòa Victor Hugo viết tác phẩm nổi tiếng tựa đề là “Những kẻ khốn cùng” (Les Misérables) đã kể câu chuyện về Văn Giang (Han Valjean), một tên sát nhân bị tù 19 năm. Khi được tha về, không ai dám đến gần.

Last Updated ( 2016-10-26 ) Read more...
 

CN 30 TN, C: Xin thương xót con

E-mail Print

CN_30_CChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Lc 18: 9 -14

Hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Người mà ai cũng kính trọng thì lại không được nhận lời. Người mà ai cũng khinh miệt thì lại được Chúa nhận lời và được công chính hóa.

Last Updated ( 2016-10-18 ) Read more...
 

CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng

E-mail Print

1210201603319720Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Lc 18: 1 - 8

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu: "Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng". Dụ ngôn nói về một bà goá gây phiền hà.

Last Updated ( 2016-10-12 ) Read more...
 

CN 28 TN, C: Lòng biết ơn

E-mail Print

510201603427992.jpgChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

Lc 17: 11 - 19

Tin Mừng Lc 17, 11-19, thánh sử Luca thuật lại câu chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang trên đường tiến lên Giê-ru-sa-lem. Có mười người phong hủi đón Ngài để xin Ngài chữa lành.

Last Updated ( 2016-10-05 ) Read more...
 

CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con

E-mail Print

2692016105744372.jpgChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C

Lc 17: 5-10

"Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Đây là lần duy nhất, các tông đồ xin Đức Giêsu một điều như thế. Tại sao các Tông đồ không xin quyền cao chức trọng, giàu có mà lại xin đức tin?

Last Updated ( 2016-09-28 ) Read more...
 

CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa

E-mail Print

219201602527710Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc 16: 19-31

Vâng! Kính thưa quý vị, khởi đi từ Bài đọc I (Am 6, 1a. 4-7), tiên tri Amốt đã cho biết rõ về sự công bằng của Thiên Chúa bằng những lời lẽ hết sức rõ ràng.

Last Updated ( 2016-09-21 ) Read more...
 
Page 6 of 52