CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ KHÁCH

CN 3 MC, C: Lời mời gọi sám hối

E-mail Print

1456307678.nv-1Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C

Lc 13: 1-9

Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người sám hối, vì Thiên Chúa là Đấng luôn nhân từ hay thương xót, Ngài luôn động lòng trước nỗi thống khổ của con người, Ngài luôn thương và cứu giúp con người.

Last Updated ( 2016-02-24 ) Read more...
 

CN 2 MC, C: Thập giá vinh quang

E-mail Print

162201691141240Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C

Lc 9: 28b-336

Có một nhà vua đã hỏi các quan đại thần rằng: - "Trong chiến trận thì cái gì cần nhất?".  Một đại thần trả lời: - Tâu bệ hạ, cần nhất là lòng dũng cảm.

Last Updated ( 2016-02-16 ) Read more...
 

CN 1 MC, C: Cùng Chúa chiến thắng cám dỗ

E-mail Print

Chuá Nhật 1 Mùa Chay, Năm C

Lc 4: 1 -13

Chuyện xưa kể rằng: Vua nước Thục có tính tham lam. Huệ vương, vua nước Tần lại muốn xâm chiếm nước Thục. Nhưng vì khe núi hiểm trở, không thể đem quân sang đánh.

Last Updated ( 2016-02-10 ) Read more...
 

CN 5 TN, C: Hãy chèo ra chỗ nước sâu

E-mail Print

CN_5_TNCChúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Lc 5: 1-11

Tại sao Chúa Giêsu chọn bốn môn đệ đầu tiên trong hàng ngũ những người đánh cá? Ngài có dụng ý gì chăng?

Last Updated ( 2016-02-03 ) Read more...
 

CN 4 TN, C: Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật

E-mail Print

28120162047935Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C

Lc 4: 21-30

Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật. Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật. Đức Giêsu trở về Nadarét, nơi Ngài được nuôi dưỡng và trưởng thành, để rao giảng.

Last Updated ( 2016-01-27 ) Read more...
 

CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa -

E-mail Print

2012016205240338Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C

Lc 4: 1-4, 14-21

Chúa Giêsu luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng nhiều lần đề cập đến điều này. Chẳng hạn như: được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện.

Last Updated ( 2016-01-20 ) Read more...
 

CN 2 TN C: Gia đình có Mẹ

E-mail Print

CN2-TNCChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm C

Ga 2: 1-11

Trời có lúc mưa lúc nắng, lúc trong lúc mờ. Đời có lúc thăng lúc trầm, lúc buồn lúc vui. Tình có lúc nồng lúc nhạt, lúc thắm lúc phai. Nghe sao có vẻ cải lương quá!

Last Updated ( 2016-01-13 ) Read more...
 

Chúa Chịu Phép Rửa, C: Ơn gọi làm con

E-mail Print

Phep_Rua_CLễ Chúa nhận Phép Rửa, Năm C

Lc 3:15-16, 21-32

Biến cố Chúa chịu phép rửa được cả ba sách Tin mừng nhất lãm kể lại. Sự kiện này đánh dấu việc khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai của Đức Giêsu.

Last Updated ( 2016-01-06 ) Read more...
 
Page 8 of 49