CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ KHÁCH

CN 20 TN, C: Bình an chỉ có khi sự thật lên ngôi

E-mail Print

9820169721748.jpgChúa Nhật 20 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc  12: 49-53

Nếu Tin Mừng Chúa Nhật 18, Đức Giêsu kêu gọi hãy dùng tiền của bất chính để mua lấy Nước Trời để được hạnh phúc thật, và Chúa Nhật 19, Ngài nhấn mạnh đến thái độ “sẵn sàng”; “tỉnh thức” để đón chờ Chúa đến trong ngày Quang Lâm…,

Last Updated ( 2016-08-10 ) Read more...
 

CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành

E-mail Print

48201675530606Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Lc 12: 32-48

Cuộc đời quá vắn vỏi. Phải chăng phải lo tận hưởng lạc thú thế trần? Cuộc đời quá vắn vỏi. Phải chăng phải lo tận hưởng lạc thú thế trần?

Last Updated ( 2016-08-05 ) Read more...
 

CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững

E-mail Print

1469691367.nvChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Lc 12: 13-21

“Hư không trên các sự hư không”. Đây là lời của ông Cô-he-lét con vua Đa-vít trong sách Giảng Viên, (Bài đọc I). Cô-hé-let là một vị vua khôn ngoan, ông nhìn thế giới với cái nhìn hướng thượng và truyền lại cho các môn sinh.

Last Updated ( 2016-07-28 ) Read more...
 

CN 17 TN C: Nét đẹp lời cầu xin

E-mail Print

20720160507369Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc 11: 1-13

Một thực tế trong đời Kitô hữu đó là hễ cầu nguyện thì không thể không cầu xin. Hễ nói đến cầu nguyện là người ta nghĩ ngay đến những ơn cần cầu xin.

Last Updated ( 2016-07-20 ) Read more...
 

CN 16 TN, C: Chọn điều tốt nhất

E-mail Print

137201603318451Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C

Lc 10: 38-42

Cứ mỗi lần nghe trích đọc bài Tin Mừng thánh sử Luca kể chuyện hai chị em nhà Bêtania, thì người ta dễ liên tưởng đến việc so sánh hơn kém giữa đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động.

Last Updated ( 2016-07-13 ) Read more...
 

CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi

E-mail Print

CN15CChuá Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Lc 10: 25-37

"Ai là người thân cận của tôi?" Đó là câu hỏi của thầy thông luật đặt ra với Đức Giêsu. Để trả lời, Đức Giêsu đưa ra một câu chuyện, xảy ra trên đường từ Giêrusalem đến Giêrikhô.

Last Updated ( 2016-07-05 ) Read more...
 

CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng

E-mail Print

14_Sun_CChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Lc 10: 1-12, 17-20

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên C là trình thuật Đức Giêsu gởi các môn đệ lên đường sứ vụ... Người sai họ đi như "con chiên ở giữa sói rừng..., đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... nhưng nói bình an cho nhà này" (Lc 10,4).

Last Updated ( 2016-06-29 ) Read more...
 

CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người

E-mail Print

13_SunCChúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Lc 9: 51-62

Thầy trò Đức Giêsu lên Giêrusalem ngang qua Samaria. Con đường ngắn nhất để lên Giêrusalem là con đường đi ngang qua xứ Samaria. Dân Samaria lại thù ghét người Do Thái.

Last Updated ( 2016-06-22 ) Read more...
 
Page 5 of 49