CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ KHÁCH

Mình Máu Thánh, A: Bí tích Thánh Thể

E-mail Print

Lễ Mình / Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A

Ga 6: 51 - 59

Sự sống nhân thế hệ tại ăn và uống, uống ăn, ăn uống cứ quẩn quanh và sinh ra rất nhiều phiền toái. Ăn thế nào cho ngon, cho sang, cho bổ, cho khỏe.

Last Updated ( 2017-06-14 ) Read more...
 

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Mầu nhiệm tình yêu -

E-mail Print

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Ga 3: 16: 18

Lễ Chúa Ba Ngôi bắt đầu đưa chúng ta vào mùa Thường Niên, không phải vì mùa thường niên là mùa ít quan trọng hơn trong các mùa phụng vụ.

Last Updated ( 2017-06-07 ) Read more...
 

Lễ Hiện Xuống, A: Thánh Thần Tình Yêu.

E-mail Print

Chúa Nhật Lễ Chúa TT Hiện Xuống, Năm A

Ga 20: 19-23

Mùa phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Last Updated ( 2017-05-31 ) Read more...
 

Lễ Chúa Thăng Thiên, A: Nhìn Trời

E-mail Print

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A

Mt 28: 16-20

Con người thường có hai thái độ sống đối nghịch nhau. Một bên là những người chỉ biết có việc đạo. Sống dưới đất nhưng lòng trí để cả ở trên trời.

Last Updated ( 2017-05-24 ) Read more...
 

CN 6 PS, A: Ở lại trong tình yêu

E-mail Print

Chúa Nhật 6 Mùa Phũc Sinh, Năm A

Ga 14: 15 -21

Tình yêu, một đề tài rất xưa và cũng là một đề tài rất mới. Rất xưa bởi vì, từ khi có con người đã có tình yêu, rất mới cũng bởi vì tình yêu vẫn là sự sống động trong thế giới hôm nay.

Last Updated ( 2017-05-17 ) Read more...
 

CN 5 PS, A: Vững tin vào Thiên Chúa, không xao xuyến

E-mail Print

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh, Năm A

Ga 14: 1- 17

Bước vào Chúa nhật thứ V Phục Sinh, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta đọc và suy niệm về những lời của Chúa Giêsu trước lúc ra đi về Trời.

Last Updated ( 2017-05-10 ) Read more...
 

CN 4 PS, A: Chúa Chiên Lành

E-mail Print

Chúa Nhật 04 Mùa Phục Sinh, Năm A

Ga 10: 1- 10

Phúc âm Gioan triển khai đề tài Mục Tử nhân lành trong bầu khí căng thẳng của cuộc tranh luận giữa đức Giêsu và những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, đặc biệt các người thuộc nhóm Pha-ri-sêu.

Last Updated ( 2017-05-03 ) Read more...
 

CN 3 PS, A: Những người khách lạ

E-mail Print

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh, Năm A

Lc 24: 13-35

“Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đuờng dài.”

Last Updated ( 2017-04-26 ) Read more...
 
Page 2 of 52