CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

E-mail Print

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

2V 4:8-11,14-16a; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

Thường khi bị gièm pha hay làm cản trở cho lời nói hay công việc gì, người ta gọi đó là cản mũi kỳ đà. Còn khi có ai hay vật gì làm cản trở cho việc theo Chúa và việc làm vì danh Chúa,

Last Updated ( 2017-06-28 ) Read more...
 

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

E-mail Print

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Xh 34:4b-6,8-9; 2Cr 13:11-13; Ga 3:16-18

Thánh kinh Cựu ước không nói gì rõ rệt về Chúa Ba Ngôi cho nên dân Do thái không biết Thiên Chúa có Ba Ngôi. Người Do Thái trong Cựu ước là dân tôn thờ độc thần.

Last Updated ( 2017-06-10 ) Read more...
 

CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển

E-mail Print

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm A

Cv 1:12-14; 1Pr 4:13-16; Ga 17:1-11a

Ðọc Phúc âm, ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện để được hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Ðặc biệt Phúc âm hôm nay cũng thuật lại những lời cầu nguyện hiến tế cao đẹp  của Chúa Giêsu.

Last Updated ( 2017-05-24 ) Read more...
 

CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống

E-mail Print

Chúa nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Cv 6:1-7; 1Pr 2:4-9; Ga 14:1-12

Lời giã từ của Chúa Giêsu, để lại cho các tông đồ cảm giác lo lắng và sợ hãi. Vì thế trong Phúc Âm hôm nay Chúa dùng những lời lẽ khích lệ để an ủi và trấn an các ông:

Last Updated ( 2017-05-10 ) Read more...
 

Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

E-mail Print

LE_DEM_GIANG_SINH_ABCLễ Ðêm Giáng Sinh, Năm A, B, C

Is 9: 1-6; Tit 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau: trong đám mây, ngoài sa mạc, trên đỉnh đồi.. Và Chúa nói với loài người cách gián tiếp: qua các ngôn sứ, các tổ phụ.

Last Updated ( 2016-12-21 ) Read more...
 

CN 31 TN, C: Xin đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống

E-mail Print

CN_31_Thuong_NienChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10

Quốc gia nào cũng cần tiền thuế để điều hành guồng máy chính phủ, duy trì trật tự an ninh, và cung cấp tiện ích công cộng. Tuy nhiên cũng có những hệ thống thuế vụ bất công, mà người ta gọi là siêu cao thuế nặng.

Last Updated ( 2016-10-26 ) Read more...
 

CN 29 TN, C: Kiên tâm cầu nguyện

E-mail Print

CN_29_Thuong_NienChúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Xh 17:8-13; 2 Tm 3:14-  4:2; Lc 18:1-8

Có lẽ có những người đã nghe câu chuyện ngụ ngôn của Aesop về cuộc chạy đua giữa con thỏ và con rùa. Hai con vật đồng ý làm một cuộc chạy đua.

Last Updated ( 2016-10-12 ) Read more...
 

CN 27 TN, C: Phẩm chất đức tin người con thảo phải có

E-mail Print

CN_27_Thuong_NienChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C

Kb 1:2-3; 2:2-4; 2Tm 1:6-8, 13-14; Lc 17:5-10

Trong đời sống hằng ngày, người ta có thể gặp những người rất dễ tin vào lời nói của người khác. Kết quả là họ hay bị lừa gạt và lợi dụng.

Last Updated ( 2016-09-28 ) Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 24