CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

E-mail Print

LE_DEM_GIANG_SINH_ABCLễ Ðêm Giáng Sinh, Năm A, B, C

Is 9: 1-6; Tit 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau: trong đám mây, ngoài sa mạc, trên đỉnh đồi.. Và Chúa nói với loài người cách gián tiếp: qua các ngôn sứ, các tổ phụ.

Last Updated ( 2016-12-21 ) Read more...
 

CN 31 TN, C: Xin đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống

E-mail Print

CN_31_Thuong_NienChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10

Quốc gia nào cũng cần tiền thuế để điều hành guồng máy chính phủ, duy trì trật tự an ninh, và cung cấp tiện ích công cộng. Tuy nhiên cũng có những hệ thống thuế vụ bất công, mà người ta gọi là siêu cao thuế nặng.

Last Updated ( 2016-10-26 ) Read more...
 

CN 29 TN, C: Kiên tâm cầu nguyện

E-mail Print

CN_29_Thuong_NienChúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Xh 17:8-13; 2 Tm 3:14-  4:2; Lc 18:1-8

Có lẽ có những người đã nghe câu chuyện ngụ ngôn của Aesop về cuộc chạy đua giữa con thỏ và con rùa. Hai con vật đồng ý làm một cuộc chạy đua.

Last Updated ( 2016-10-12 ) Read more...
 

CN 27 TN, C: Phẩm chất đức tin người con thảo phải có

E-mail Print

CN_27_Thuong_NienChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C

Kb 1:2-3; 2:2-4; 2Tm 1:6-8, 13-14; Lc 17:5-10

Trong đời sống hằng ngày, người ta có thể gặp những người rất dễ tin vào lời nói của người khác. Kết quả là họ hay bị lừa gạt và lợi dụng.

Last Updated ( 2016-09-28 ) Read more...
 

CN 25 TN, C: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ

E-mail Print

CN_25_Thuong_NienChúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Am 8:4-7; 1Tm 2:1-8; Lc 16:1-13

Ðọc báo chí hay coi vô tuyến truyền hình, người ta thấy những phản ứng khác nhau của những người vừa bị mất việc. Có những người buồn chán, không ăn không ngủ.

Last Updated ( 2016-09-14 ) Read more...
 

CN 23 TN, C: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát

E-mail Print

CN_23_Thuong_NienChúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C

Kn 9:13-18; Plm 9b-10, 13-17; Lc 14:25-33

Ða số người công giáo được rửa tội từ nhỏ và đã theo Chúa nhiều năm. Cũng đại đa số người công giáo theo Chúa trong đời sống người giáo dân: có gia đình, có vợ chồng và con cái.

Last Updated ( 2016-08-30 ) Read more...
 

CN 21 TN, C: Vào Nước Trời qua cửa hẹp

E-mail Print

CN_21_Thuong_NienChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Is 66:18-21; Dt 12:5-7, 11-13; Lc 13:22-30

Sau thời kì bị lưu đầy bên Babylon, dân Do thái được đưa về quê hương xứ sở nhờ ông vua ngoại đạo là Ky-rô, xứ Ba-tư vào năm 538 trước công nguyên (2 Sb 36:23).

Last Updated ( 2016-08-17 ) Read more...
 

Lễ M&M Thánh, C: Xin cho được đói khát bánh hằng sống

E-mail Print

LE_MMT_CHUA_CLễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C

St 14:18-20; 1Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17

Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay nêu lên bối cảnh lịch sử của Bí tích Thánh thể. Bài trích sách Sáng thế mô tả thầy cả thượng phẩm Menkixêđê dâng bánh rượu và xin Chúa chúc phúc:

Last Updated ( 2016-05-25 ) Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 23