CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

Lễ Vọng GS, C: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần

E-mail Print

LE_VONG_GS_C_copyLễ Vọng Giáng Sinh, Năm A, B, C

Is 9:2-7; Tt 2:11-15; Lc 2:1-14

Ðối với đa số người Kitô giáo cũng như người ngoài Kitô giáo, thì mùa Giáng sinh là mùa hân hoan vui mừng, với những khung cảnh trang hoàng đẹp mắt trong nhà, cũng như bên ngoài:

Last Updated ( 2015-12-22 ) Read more...
 

CN 27 TN, B: Sống đạo trung tình nghĩa vợ chồng

E-mail Print

CN_27_TN_BChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm B

St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16

Theo Thánh kinh thì mỗi liên hệ giữa Thiên Chúa với loài người được gọi là một giao ước. Thiên Chúa khởi sự giao ước bằng việc bày tỏ tình yêu của Người cho nhân loại.

Last Updated ( 2015-09-30 ) Read more...
 

CN 23 TN, B: Xin cho được nghe và nói

E-mail Print

CN_23_TN_BChúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Is 35:4-7; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Thường người ta coi sự vật mà họ có là ngẫu nhiên và không đánh giá được sự vật họ có cho tới khi người ta mất đi sự vật đó. Chẳng thế mà cổ nhân mới nói: Có hay đau mắt mới thương người mù.

Last Updated ( 2015-09-01 ) Read more...
 

CN 21 TN, B: Bỏ Thầy con sẽ theo ai?

E-mail Print

CN_21_TN_BChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm, B

Gs 24:1-2, 15-17, 18; Ep 5:21-32; Ga 6:61-70

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban cho loài người được tự do lựa chọn: hoặc chấp nhận hay khước từ ơn Chúa. Sau khi chu toàn sứ mệnh Môsê trao phó để đưa dân Chúa chọn vào miền đất hứa,

Last Updated ( 2015-08-20 ) Read more...
 

CN 19 TN, B: Để có thể tin phải giữ tâm hồn rộng mở

E-mail Print

CN_19_TN_BChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

1V 19:4-8; Ep 4:30- 5:2; Ga 6:41-52

Phúc âm tuần trước ghi lại đám đông dân chúng đi theo Ðức Giêsu sang bên kia bờ hồ Galilê. Họ nhắc lại chuyện tổ tiên họ đã ăn man-na trong sa mạc do Môsê ban phát (Ga 6:31).

Last Updated ( 2015-08-05 ) Read more...
 

CN 17 TN, B: Phép lạ hoá bánh tiên báo Bí Tích Thánh Thể

E-mail Print

CN_17_TN_BChúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

2V 4:42-44; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Ðám đông dân chúng theo Ðức Giêsu vì họ thấy những phép lạ Người làm, chữa người đau yếu bệnh tật. Họ say mê nghe lời Người giảng dạy và xem việc Người làm đến độ quên rằng trời đã xế chiều và lại quên mang thức ăn.

Last Updated ( 2015-07-21 ) Read more...
 

CN 15 TN, B: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng đạo

E-mail Print

CN_15_TN_BChúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

Nếu có ai hỏi người ngoại quốc nào trong nước chủ nhà được nể nang hơn cả, người ta sẽ nghe đa số trả lời là ông hay bà đại sứ.

Last Updated ( 2015-07-08 ) Read more...
 

CN 13 TN, B: Đức tin mang ơn chữa lành

E-mail Print

CN_13_TN_BChúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B

Kn 1:13-15, 2:23-24; 2 Cr 8:7-9, 13-15; Mc 5:21-43

Trong thời cận đại và hiện tại, với những phát minh tân kì về khoa học, y khoa và kĩ thuật, loài người chứng kiến những việc chữa trị bệnh tật với những cuộc giải phẫu thành công ngoài sức tưởng tượng.

Last Updated ( 2015-06-23 ) Read more...
 
Page 3 of 24