CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 19 TN, B: Để có thể tin phải giữ tâm hồn rộng mở

E-mail Print

CN_19_TN_BChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

1V 19:4-8; Ep 4:30- 5:2; Ga 6:41-52

Phúc âm tuần trước ghi lại đám đông dân chúng đi theo Ðức Giêsu sang bên kia bờ hồ Galilê. Họ nhắc lại chuyện tổ tiên họ đã ăn man-na trong sa mạc do Môsê ban phát (Ga 6:31).

Last Updated ( 2015-08-05 ) Read more...
 

CN 17 TN, B: Phép lạ hoá bánh tiên báo Bí Tích Thánh Thể

E-mail Print

CN_17_TN_BChúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

2V 4:42-44; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Ðám đông dân chúng theo Ðức Giêsu vì họ thấy những phép lạ Người làm, chữa người đau yếu bệnh tật. Họ say mê nghe lời Người giảng dạy và xem việc Người làm đến độ quên rằng trời đã xế chiều và lại quên mang thức ăn.

Last Updated ( 2015-07-21 ) Read more...
 

CN 15 TN, B: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng đạo

E-mail Print

CN_15_TN_BChúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

Nếu có ai hỏi người ngoại quốc nào trong nước chủ nhà được nể nang hơn cả, người ta sẽ nghe đa số trả lời là ông hay bà đại sứ.

Last Updated ( 2015-07-08 ) Read more...
 

CN 13 TN, B: Đức tin mang ơn chữa lành

E-mail Print

CN_13_TN_BChúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B

Kn 1:13-15, 2:23-24; 2 Cr 8:7-9, 13-15; Mc 5:21-43

Trong thời cận đại và hiện tại, với những phát minh tân kì về khoa học, y khoa và kĩ thuật, loài người chứng kiến những việc chữa trị bệnh tật với những cuộc giải phẫu thành công ngoài sức tưởng tượng.

Last Updated ( 2015-06-23 ) Read more...
 

CN 11 TN B: Sống theo đường lối bé nhỏ của Chúa như hạt giống bắt đầu nhỏ bé

E-mail Print

CN_11_TN_BChúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

Ed 17:22-24; 2Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

Một trong những đề tài người ta thường gặp trong Thánh kinh là việc Thiên Chúa dùng những người hay sự vật nhỏ bé, hèn mọn để làm những công việc của Chúa.

Last Updated ( 2015-06-12 ) Read more...
 

Lễ Chúa Ba Ngôi, B:Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống

E-mail Print

LE_CHUA_BA_NGOI_BChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Ðnl 4:32-34, 39-40; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Trong thời Cựu ước, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không được mạc khải cho dân được chọn. Bị bao vây bởi các dân thờ đa thần, dân Do thái được Thiên Chúa truyền dạy qua Môsê là họ phải tôn thờ một Thiên Chúa là Chúa tể duy nhất,

Last Updated ( 2015-05-27 ) Read more...
 

Lễ Thăng Thiên, B: Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời

E-mail Print

LE_CHUA_THANG_THIEN_BLễ Chúa Thăng Thiên, Năm B

Cv 1:1-15; Ep 1:17-23; Mc 16:15-20

Việc Ðức Giêsu lên trời xem ra đã hoàn tất sứ mệnh của Người tại thế: sinh ra, lớn lên, chết đi và sống lại, nhưng thực ra Người vẫn hiện diện trong Giáo hội qua Thần trí của Người.

Last Updated ( 2015-05-13 ) Read more...
 

CN 5 PS, B: Như cành nho gắn liền với cây mới sinh hoa trái

E-mail Print

CN_5_PS_BChúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B

Cv 9:26-31; 1Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Ðể giúp người môn đệ hiểu mối liên hệ giữa Thầy và trò, Ðức Giêsu dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày để diễn giải giáo lí Phúc âm và dậy họ bài học đạo giáo.

Last Updated ( 2015-04-28 ) Read more...
 
Page 3 of 23