CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 11 TN B: Sống theo đường lối bé nhỏ của Chúa như hạt giống bắt đầu nhỏ bé

E-mail Print

CN_11_TN_BChúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

Ed 17:22-24; 2Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

Một trong những đề tài người ta thường gặp trong Thánh kinh là việc Thiên Chúa dùng những người hay sự vật nhỏ bé, hèn mọn để làm những công việc của Chúa.

Last Updated ( 2015-06-12 ) Read more...
 

Lễ Chúa Ba Ngôi, B:Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống

E-mail Print

LE_CHUA_BA_NGOI_BChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Ðnl 4:32-34, 39-40; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Trong thời Cựu ước, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không được mạc khải cho dân được chọn. Bị bao vây bởi các dân thờ đa thần, dân Do thái được Thiên Chúa truyền dạy qua Môsê là họ phải tôn thờ một Thiên Chúa là Chúa tể duy nhất,

Last Updated ( 2015-05-27 ) Read more...
 

Lễ Thăng Thiên, B: Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời

E-mail Print

LE_CHUA_THANG_THIEN_BLễ Chúa Thăng Thiên, Năm B

Cv 1:1-15; Ep 1:17-23; Mc 16:15-20

Việc Ðức Giêsu lên trời xem ra đã hoàn tất sứ mệnh của Người tại thế: sinh ra, lớn lên, chết đi và sống lại, nhưng thực ra Người vẫn hiện diện trong Giáo hội qua Thần trí của Người.

Last Updated ( 2015-05-13 ) Read more...
 

CN 5 PS, B: Như cành nho gắn liền với cây mới sinh hoa trái

E-mail Print

CN_5_PS_BChúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B

Cv 9:26-31; 1Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Ðể giúp người môn đệ hiểu mối liên hệ giữa Thầy và trò, Ðức Giêsu dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày để diễn giải giáo lí Phúc âm và dậy họ bài học đạo giáo.

Last Updated ( 2015-04-28 ) Read more...
 

CN 3 PS, B: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an

E-mail Print

CN_3_PS_BChúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Cv 3: 11-26; 2Ga 2:1-5a; Lc 24:35-48

Mặc dầu Ðức Giêsu đã tiên báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Người ba lần, các môn đệ vẫn chưa hiểu đường lối của Ðấng Cứu thế.

Last Updated ( 2015-04-15 ) Read more...
 

CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

E-mail Print

CN_PS_BChúa Nhật Phục Sinh, Năm B

Cv 10:34, 37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9

Mỗi dân tộc có những câu truyện thần thoại khác nhau. Trí tưởng tượng người ta càng giầu thì truyện càng thần thoại. Tuy nhiên câu truyện của một người đã chết đi ba ngày, rồi tự mình sống lại, là một truyện quá thần thoại, vượt sức tưởng tượng của loài người.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

E-mail Print

CN_5_MC_BChúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Gr 41:31:31-34; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Danh tiếng Ðức Giêsu lúc này đã phải vang dội như sóng bạc đầu, nhất là việc Người vừa làm cho ông Ladarô đã chết bốn ngày sống lại ở Bêtania, cách Giêrusalem có hai dậm.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

E-mail Print

CN_1_MC_BChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

St 9:8-15; 1Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao ước. Giao ước Thánh kinh khác với hợp đồng giữa hai phe nhóm hoặc hiệp định giữa hai quốc gia.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 
Page 4 of 24