CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 3 PS, B: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an

E-mail Print

CN_3_PS_BChúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Cv 3: 11-26; 2Ga 2:1-5a; Lc 24:35-48

Mặc dầu Ðức Giêsu đã tiên báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Người ba lần, các môn đệ vẫn chưa hiểu đường lối của Ðấng Cứu thế.

Last Updated ( 2015-04-15 ) Read more...
 

CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

E-mail Print

CN_PS_BChúa Nhật Phục Sinh, Năm B

Cv 10:34, 37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9

Mỗi dân tộc có những câu truyện thần thoại khác nhau. Trí tưởng tượng người ta càng giầu thì truyện càng thần thoại. Tuy nhiên câu truyện của một người đã chết đi ba ngày, rồi tự mình sống lại, là một truyện quá thần thoại, vượt sức tưởng tượng của loài người.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

E-mail Print

CN_5_MC_BChúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Gr 41:31:31-34; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Danh tiếng Ðức Giêsu lúc này đã phải vang dội như sóng bạc đầu, nhất là việc Người vừa làm cho ông Ladarô đã chết bốn ngày sống lại ở Bêtania, cách Giêrusalem có hai dậm.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

E-mail Print

CN_1_MC_BChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

St 9:8-15; 1Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao ước. Giao ước Thánh kinh khác với hợp đồng giữa hai phe nhóm hoặc hiệp định giữa hai quốc gia.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

E-mail Print

CN_3_TN_BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Gn 3:1-5,10; 1Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Nhận được sứ điệp rao giảng sám hối cho dân thành Ni-ni-vê ngoại đạo, ngôn sứ Giô-na quyết định bỏ trốn vì ông cho rằng chỉ có dân Chúa mới cần nghe sứ điệp sám hối.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

E-mail Print

LE_CHUA_CHIU_PHEP_RUA_B

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm B

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

Nếu phép rửa của ông Gioan tẩy giả không có công hiệu tha tội thì tại sao Ðức Giêsu là Ðấng vô tội lại đến xin chịu phép rửa ở sông Gio-đan? Ðây chính ông Gioan đã trả lời cho câu hỏi này:

Last Updated ( 2015-01-07 ) Read more...
 

CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

E-mail Print

CN_2_MV_BChúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Is 40:1-5,9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Phúc âm theo thánh Mác-cô bắt đầu bằng câu chuyện Gioan tiền hô, ngôn sứ cuối cùng trong thời Cựu ước. Sau một thời gian lâu dài vắng bóng ngôn sứ, thì dân Chúa lại có thể nghe tiếng Người qua miệng Gioan, một đại ngôn sứ vừa xuất hiện.

Last Updated ( 2014-12-26 ) Read more...
 

Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét

E-mail Print

Le_Chua_Kito_Vua_Vu_Tru_ALễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

Giáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.

Last Updated ( 2014-11-19 ) Read more...
 
Page 4 of 23