CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

E-mail Print

CN_3_TN_BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Gn 3:1-5,10; 1Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Nhận được sứ điệp rao giảng sám hối cho dân thành Ni-ni-vê ngoại đạo, ngôn sứ Giô-na quyết định bỏ trốn vì ông cho rằng chỉ có dân Chúa mới cần nghe sứ điệp sám hối.

Last Updated ( 2015-04-03 ) Read more...
 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

E-mail Print

LE_CHUA_CHIU_PHEP_RUA_B

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm B

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

Nếu phép rửa của ông Gioan tẩy giả không có công hiệu tha tội thì tại sao Ðức Giêsu là Ðấng vô tội lại đến xin chịu phép rửa ở sông Gio-đan? Ðây chính ông Gioan đã trả lời cho câu hỏi này:

Last Updated ( 2015-01-07 ) Read more...
 

CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

E-mail Print

CN_2_MV_BChúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Is 40:1-5,9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Phúc âm theo thánh Mác-cô bắt đầu bằng câu chuyện Gioan tiền hô, ngôn sứ cuối cùng trong thời Cựu ước. Sau một thời gian lâu dài vắng bóng ngôn sứ, thì dân Chúa lại có thể nghe tiếng Người qua miệng Gioan, một đại ngôn sứ vừa xuất hiện.

Last Updated ( 2014-12-26 ) Read more...
 

Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét

E-mail Print

Le_Chua_Kito_Vua_Vu_Tru_ALễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Năm A

Ed 34:11-12,15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

Giáo hội thiết lập lễ Chúa Kitô, vua vũ  trụ vào cuối năm phụng vụ có ý chỉ cho người Kitô giáo thấy, không những Chúa là khởi nguyên của mọi loài, mọi vật, mà còn là cùng đích của mọi sự.

Last Updated ( 2014-11-19 ) Read more...
 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Vào đến thánh Chúa

E-mail Print

LE_CUNG_HIEN_TD_CLễ cung hiến Ðền Thờ Latêranô: A

Ed 47:1-2, 8-9, 12; 1Cr 3:9c-11,16-17; Ga 2:13-22

Triết gia cũng như thần học gia thường tìm kiếm xem Thiên Chúa ở đâu và hiện diện thế nào trong vũ trụ. Người ta cho rằng Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nhưng họ cũng dành những cách thế đặc biệt và những nơi đặc biệt cho Chúa ngự trị.

Last Updated ( 2014-11-06 ) Read more...
 

CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

E-mail Print

CN30_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Xh 22:20-26; 1Tx:5c-10; Mt 22:34-40

Giới răn yêu thương của Thiên Chúa là một giới răn mà người tín hữu thường nghe và đọc đi đọc lại nhiều lần trong Thánh kinh, trong sách tu đức và trong các bài giảng giải lời Chúa.

Last Updated ( 2014-10-22 ) Read more...
 

CN 28 TN, A: Chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời

E-mail Print

CN28_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A

Is 25:6-10a; Pl 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14

Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người mang đặc tính của bữa tiệc cưới. Mỗi giao ước giữa Thiên Chúa với loài người trong Thánh kinh Cựu ước được hiểu và cắt nghĩa theo  hình ảnh hôn nhân trong tiệc cưới.

Last Updated ( 2014-10-08 ) Read more...
 

CN 26 TN, A: Thi hành ý Chúa bằng việc làm

E-mail Print

CN26_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A

Ed 18:25-28; Pl 2:1-11; Mt 21:28-32

Dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho nhấn mạnh đến sự tương phản giữa lời hứa và việc làm. Người con thứ nhất từ khước, không chịu ra làm vườn nho, nhưng rồi đổi ý.

Last Updated ( 2014-09-24 ) Read more...
 
Page 5 of 24