CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 16 TN, A: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng

E-mail Print

CN16_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Kn 12:13, 16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43

Ðể giúp người nghe hiểu về sự phát triển của nước Trời, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm. Dụ ngôn về hạt cải ám chỉ nước Trời bắt đầu rất nhỏ bé như hạt cải với việc chọn có mười hai tông đồ.

Last Updated ( 2014-07-16 ) Read more...
 

CN 14 TN, A: Làm sao đến với Chúa để được bổ sức

E-mail Print

CN14_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Dcr 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay là một trong những lời lẽ an ủi và khích lệ nhất trong Thánh kinh. Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban cho những người bé mọn sự hiểu biết về màu nhiệm nước Trời.

Last Updated ( 2014-07-02 ) Read more...
 

CN 7 PS, A: Nguyện xin cho danh Chúa được vinh hiển

E-mail Print

Chua_Nhat_7_Phuc_Sinh_copyChúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm A

Cv 1:12-14; 1Pr 4:13-16; Ga 17:1-11a

Ðọc Phúc âm, ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện để được hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Ðặc biệt Phúc âm hôm nay cũng thuật lại những lời cầu nguyện hiến tế cao đẹp  của Chúa Giêsu.

Last Updated ( 2014-05-30 ) Read more...
 

CN 4 PS, A: Xin được ở lại trong 'chuồng chiên' Giáo Hội

E-mail Print

Chua_Nhat_4_Phuc_Sinh_4Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

Cv 2:14a, 36-41; 1 Pr 2:20b-25; Ga 10:1-10

Dân Do Thái thời Cựu ước là dân du mục. Vì thế văn chương của họ là bộ sách Cựu ước có nhiều dẫn chứng về đời sống chăn nuôi như là chiên, cừu, dê, người chăn chiên, lúa miến, cỏ dại, cây nho, hạt cải, chim sẻ, hoa cỏ đồng nội.

Last Updated ( 2014-05-09 ) Read more...
 

CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin

E-mail Print

Chua_Nhat_2_Phuc_Sinh_2Chúa nhật 2 Phục sinh, Năm A
Kính lòng thương xót của Chúa

Cv 2:42-47; 1Pr 1:3-9; Ga 20:19-31

Khi bà Maria Mácđala và mấy bà khác về đưa tin cho các tông đồ về tình trạng mồ trống của Thầy họ và có thiên sứ hiện ra bảo các bà về loan báo cho các tông đồ, đa số các ông cho đó là sản phẩm của trí tưởng tượng đàn bà (Mc 16:11, Lc 24:11).

Last Updated ( 2014-04-23 ) Read more...
 

CN Lễ Lá, Năm A: Xin vâng theo thánh ý Chúa

E-mail Print

Le_LaChúa Nhật Lễ Lá/Thương Khó, A

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Mt 26:14 – 27:66

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Lá để giúp người tín hữu nhớ lại một biến cố của việc Ðức Giêsu khởi hành vinh quang vào đền thờ Giêrusalem.

Last Updated ( 2014-04-09 ) Read more...
 

CN 4 MC, A: Xin cho được thấy ánh sáng

E-mail Print

CHUA_NHAT_4_MUA_CHAY_AChúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A

1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41

Vào thời Chúa Giêsu tại thế, có những người Do thái chịu ảnh hưởng thuyết Platô, tin rằng những đau khổ, bệnh tật phần xác được coi là hậu quả của việc tiền nhân làm bậy.

Last Updated ( 2014-03-26 ) Read more...
 

CN 2 MC, A: Xin cho được lên núi thánh

E-mail Print

CHUA_NHAT_2_MUA_CHAY_AChúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

St 12:1-4a; 2Tm l:8b-10; Mt 17:1-9

Ðứng trước viễn tượng cuộc khổ hình thập giá, Ðức Giêsu đem ba tông đồ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để biểu lộ cho các ông thấy cảnh vinh quang của nước Chúa.

Last Updated ( 2014-03-12 ) Read more...
 
Page 6 of 23