CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

Lễ Thánh Giá, A: Chúa dùng Thánh Giá chuộc tội loài người

E-mail Print

LE_SUY_TON_THANH_GIA_ALễ Suy Tôn Thánh Giá: A, B, C

Ds 21:4b-9; Pl 2:6-11; Ga 3:13-17

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Thánh giá là một nghịch lý trong đạo Thiên Chúa giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng.

Last Updated ( 2014-09-11 ) Read more...
 

CN 22 TN, A: Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá

E-mail Print

CN22_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27

Ðọc báo chí hay coi tin tức truyền hình hằng ngày, người ta thấy đầy dẫy những câu chuyện tang thương, những cảnh khổ đau, buồn tủi của loài người. Mặc dầu loài người cố thoát khỏi đau khổ, đau khổ vẫn đến với loài người.

Last Updated ( 2014-08-26 ) Read more...
 

CN 20 TN, A: Ơn Cứu Độ đến với Dân Ngoại

E-mail Print

CN20_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28

Người Do thái thời Chúa Giêsu coi tất cả những ai không có máu Do thái đều là dân ngoại. Ngay cả những người có máu Do thái, nhưng nếu bị tiêm nhiễm bởi những thói hư nết xấu của dân ngoại bang thì cũng bị liệt kê vào sổ dân ngoại như người Samari chẳng hạn.

Last Updated ( 2014-08-13 ) Read more...
 

CN 18 TN, A: Cho người đói ăn

E-mail Print

CN18_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Is 55:1-3; Rm 8: 35, 37-39; Mt 14:13-21

Lời Chúa trong Thánh kinh hôm nay cho thấy hình ảnh của việc Thiên Chúa quan phòng. Không những Chúa hướng dẫn loài người theo đường lối của Chúa, mà còn săn sóc đến nhu cầu vật chất của họ.

Last Updated ( 2014-07-31 ) Read more...
 

CN 16 TN, A: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng

E-mail Print

CN16_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Kn 12:13, 16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43

Ðể giúp người nghe hiểu về sự phát triển của nước Trời, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm. Dụ ngôn về hạt cải ám chỉ nước Trời bắt đầu rất nhỏ bé như hạt cải với việc chọn có mười hai tông đồ.

Last Updated ( 2014-07-16 ) Read more...
 

CN 14 TN, A: Làm sao đến với Chúa để được bổ sức

E-mail Print

CN14_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Dcr 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay là một trong những lời lẽ an ủi và khích lệ nhất trong Thánh kinh. Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban cho những người bé mọn sự hiểu biết về màu nhiệm nước Trời.

Last Updated ( 2014-07-02 ) Read more...
 

CN 7 PS, A: Nguyện xin cho danh Chúa được vinh hiển

E-mail Print

Chua_Nhat_7_Phuc_Sinh_copyChúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm A

Cv 1:12-14; 1Pr 4:13-16; Ga 17:1-11a

Ðọc Phúc âm, ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện để được hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Ðặc biệt Phúc âm hôm nay cũng thuật lại những lời cầu nguyện hiến tế cao đẹp  của Chúa Giêsu.

Last Updated ( 2014-05-30 ) Read more...
 

CN 4 PS, A: Xin được ở lại trong 'chuồng chiên' Giáo Hội

E-mail Print

Chua_Nhat_4_Phuc_Sinh_4Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

Cv 2:14a, 36-41; 1 Pr 2:20b-25; Ga 10:1-10

Dân Do Thái thời Cựu ước là dân du mục. Vì thế văn chương của họ là bộ sách Cựu ước có nhiều dẫn chứng về đời sống chăn nuôi như là chiên, cừu, dê, người chăn chiên, lúa miến, cỏ dại, cây nho, hạt cải, chim sẻ, hoa cỏ đồng nội.

Last Updated ( 2014-05-09 ) Read more...
 
Page 6 of 24