CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin

E-mail Print

Chua_Nhat_2_Phuc_Sinh_2Chúa nhật 2 Phục sinh, Năm A
Kính lòng thương xót của Chúa

Cv 2:42-47; 1Pr 1:3-9; Ga 20:19-31

Khi bà Maria Mácđala và mấy bà khác về đưa tin cho các tông đồ về tình trạng mồ trống của Thầy họ và có thiên sứ hiện ra bảo các bà về loan báo cho các tông đồ, đa số các ông cho đó là sản phẩm của trí tưởng tượng đàn bà (Mc 16:11, Lc 24:11).

Last Updated ( 2014-04-23 ) Read more...
 

CN Lễ Lá, Năm A: Xin vâng theo thánh ý Chúa

E-mail Print

Le_LaChúa Nhật Lễ Lá/Thương Khó, A

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Mt 26:14 – 27:66

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Lá để giúp người tín hữu nhớ lại một biến cố của việc Ðức Giêsu khởi hành vinh quang vào đền thờ Giêrusalem.

Last Updated ( 2014-04-09 ) Read more...
 

CN 4 MC, A: Xin cho được thấy ánh sáng

E-mail Print

CHUA_NHAT_4_MUA_CHAY_AChúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A

1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41

Vào thời Chúa Giêsu tại thế, có những người Do thái chịu ảnh hưởng thuyết Platô, tin rằng những đau khổ, bệnh tật phần xác được coi là hậu quả của việc tiền nhân làm bậy.

Last Updated ( 2014-03-26 ) Read more...
 

CN 2 MC, A: Xin cho được lên núi thánh

E-mail Print

CHUA_NHAT_2_MUA_CHAY_AChúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

St 12:1-4a; 2Tm l:8b-10; Mt 17:1-9

Ðứng trước viễn tượng cuộc khổ hình thập giá, Ðức Giêsu đem ba tông đồ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để biểu lộ cho các ông thấy cảnh vinh quang của nước Chúa.

Last Updated ( 2014-03-12 ) Read more...
 

CN 7 TN, A: Sống theo luật thương xót thay vì luật báo thù báo oán

E-mail Print

CN7_thuong_nien_nam_AChúa Nhât 7 Thường Niên, Năm A

Lv 19:1-2, 17-18; 1Cr 3:16-23; Mt 5:38-48

Theo luật cũ trong Cựu ước thì một người làm lỗi phải chịu trừng phạt tuỳ theo tội nặng hay nhẹ. Nếu một người làm người khác bị thương, thì phải đền bù theo luật ác giả ác báo: mắt đền mắt, răng đền răng (Lv 24:20; Mt 5:38)).

Last Updated ( 2014-02-19 ) Read more...
 

CN 5 TN, A: Sao trở nên ánh sáng thế gian và muối cho đời

E-mail Print

CN5_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A

Is 58:7-10; Cr 2:1-5; Mt 5:13-16

Ðời xưa khi chưa có tủ lạnh, người ta dùng muối đế ướp thức ăn. Ngày nay một vài kỹ nghệ làm đồ ăn, như kỹ nghệ làm nước mắm, người ta vẫn còn dùng muối để ướp cá.

Last Updated ( 2014-02-05 ) Read more...
 

CN 3 TN, A: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ

E-mail Print

CN3_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Is 8:23-9:3; 1Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-17

Thánh Kinh Cựu ước và Tân ước có liên hệ mật thiết với nhau. Có thể nói những gì ghi chép trong Cựu ước đều được ứng nghiệm trong Tân ước.

Last Updated ( 2014-01-22 ) Read more...
 

Lễ Chúa nhận Phép Rửa, A: Phép Rửa đánh dấu sứ mệnh Người tôi tớ đau khổ

E-mail Print

LE_CHUA_CHIU_PHEP_RUA_ALễ Chúa nhận Phép Rửa, Năm A

Is 42:1-4, 6-7; Cv 10:34-38; Mt 3:13-17

Xuất hiện trong hoang địa miền Giuđê, ông Gioan tẩy giả rao giảng phép rửa thống hối, sửa soạn cho dân chúng đón nhận Ðấng cứu thế đến. Phép rửa của Gioan chỉ là phép rửa bằng nước, nên không có công hiệu tha tội.

Last Updated ( 2014-01-09 ) Read more...
 
Page 7 of 24