Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Giới thiệu sách mới: Một giám mục tại Công Đồng Viết bởi Lm Agostinô Nguyễn Văn Dụ Lượt xem: 1397
Giới thiệu sách: Giáo Dân Hưởng Ứng Năm Đức Tin Viết bởi VP. Ủy Ban Giáo Dân / HĐGMVN Lượt xem: 1362
Giới thiệu sách: Hành trình đức tin, hồng ân kỳ diệu* Viết bởi Nt Maria Mai Thành Lượt xem: 1394
Lời Kinh Đổi Mới Cuộc Đời Viết bởi Chương Trìng Chuyên Đề Lượt xem: 1381
‘Ngược Mặt Trời’ – Một quyển sách tiểu thuyết Công giáo cho Năm Đức Tin. Viết bởi Lm Trăng Thập Tự Lượt xem: 1664
Giới thiệu sách “Các bài giảng lễ Chúa nhật năm phụng vụ 2012-2013” Viết bởi Gm Võ Đức Minh Lượt xem: 1641
Toàn bộ sách Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước được thâu dưới dạng (you tube). Viết bởi Internet Lượt xem: 2399
Giới thiệu sách ”Thời thơ ấu của Đức Giêsu” Viết bởi Trần Đức Anh, OP Lượt xem: 1566
Giới thiệu sách: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12) Viết bởi Gm Bùi Văn Đọc Lượt xem: 1540
Giới thiệu bản dịch Tông Huấn “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI), tái bản lần thứ nhất Viết bởi Gm Võ Đức Minh Lượt xem: 2080

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch