Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
ĐTC ca ngợi hai Giáo hội Myanmar và Bangladesh sinh động và tươi trẻ 07 Tháng 12 2017 Linh Tiến Khải 175
Đức Thánh Cha gặp người tị nạn Rohingya ở Bangladesh 02 Tháng 12 2017 G. Trần Đức Anh OP 156
Tưòng thuật ngày thứ hai ĐTC viếng thăm Bangladesh 01 Tháng 12 2017 Trần Đức Anh Linh Tiến Khải 146
Đức Thánh Cha gặp chính phủ và đại diện các giới ở Bangladesh 30 Tháng 11 2017 Linh Tiến Khải và Trần Đức Anh OP 200
Đức Thánh Cha gặp các vị lãnh đạo Phật Giáo Myanmar 29 Tháng 11 2017 G. Trần Đức Anh OP 158
150 ngàn tín hữu Myanmar tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha 29 Tháng 11 2017 G. Trần Đức Anh OP 131
Tường thuật ngày thứ hai chuyến ĐTC viếng thăm Myanmar 28 Tháng 11 2017 Trần Đức Anh / Linh Tiến Khải 119
Đức Phanxicô kêu gọi sự hợp nhất với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau 28 Tháng 11 2017 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 104
Miến Điện: Đức Phanxicô gặp lãnh đạo quân đội trước dự định 28 Tháng 11 2017 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 91
Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Myanmar 27 Tháng 11 2017 G. Trần Đức Anh OP 131

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch