Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đức Thánh Cha bế mạc Năm Linh Mục 11 Tháng 6 2010 G. Trần Đức Anh, OP 1811
Đức Thánh Cha viếng thăm Chypre 06 Tháng 6 2010 G. Trần Đức Anh, OP 1724
Tháng 5 với các đền thánh kính Đức Mẹ tại Ý Đại Lợi 27 Tháng 5 2010 Linh Tiến Khải 2208
Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ trước nửa triệu tín hữu tại Fatima 13 Tháng 5 2010 Lm Trần Đức Anh, OP 1822
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Tân Đảo Nouvelle Calédonie 24 Tháng 4 2010 Lm. Phêrô Ngô Quang Quý 11633
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đáp xuống đảo Malta 18 Tháng 4 2010 Lm Paul Phạm Văn Tuấn 1625
Đàng Thánh Giá - Via Dolorosa 31 Tháng 3 2010 www.40giayloichua.net 2031
Hội đồng Giám mục Công Giáo HK lên tiếng về Đạo luật Cải Tổ Y Tế 25 Tháng 3 2010 Trần Mạnh Trác 1847
JPII Games 2010 tại Thánh Địa 24 Tháng 3 2010 PV/VHD 1722
Lễ tấn phong tân GM phó Giáo phận Tông toà Phnom Penh 21 Tháng 3 2010 WGPSG 1795

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch