Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Giáo hội tại Á châu có sứ vụ giúp các gia đình khám phá Chúa Kitô 08 Tháng 12 2016 Viết bởi Hồng Thủy Lượt xem: 468
Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu nhóm Đại hội thứ 11 30 Tháng 11 2016 Viết bởi G. Trần Đức Anh OP Lượt xem: 539
Ngày ngư phủ quốc tế 22 Tháng 11 2016 Viết bởi Linh Tiến Khải Lượt xem: 568
Thánh lễ đầu tiên cho các khoa học gia Công giáo tại học viện kỹ thuật MIT 14 Tháng 11 2016 Viết bởi Hồng Thủy Lượt xem: 554
Đức Thánh Cha kêu gọi gây ý thức về tệ nạn buôn người 09 Tháng 11 2016 Viết bởi G. Trần Đức Anh OP Lượt xem: 537
Tuyên ngôn chung Công giáo – Tin Lành Luther trong dịp kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành 04 Tháng 11 2016 Viết bởi Minh Đức Lượt xem: 568
Huấn Thị Bộ Giáo Lý đức tin về an táng và giữ tro hỏa táng 02 Tháng 11 2016 Viết bởi G. Trần Đức Anh OP Lượt xem: 472
Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo 25 Tháng 10 2016 Viết bởi Minh Đức / WHĐ Lượt xem: 515
Hãy chân thật, đừng giả dối 19 Tháng 10 2016 Viết bởi Tứ Quyết SJ Lượt xem: 468
18 máy khử rung tim được lắp đặt trong bảo tàng Vatican 11 Tháng 10 2016 Viết bởi Hồng Thủy Lượt xem: 587

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch