Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Caritas Phát Diệm kết thúc 12 địa điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí 15 Tháng 9 2017 Viết bởi VP Caritas Phát Diệm Lượt xem: 193
Giáo họ Đức Mẹ La Vang được thiết lập tại Giáo Phận Arlington, Virginia 07 Tháng 9 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 204
Hành Hương Miền Trung Đông Hoa Kỳ - Emmitsburg, MD, 2 Tháng 9/2017 05 Tháng 9 2017 Viết bởi Đinh Văn Chính Lượt xem: 511
Hai bổ nhiệm Giám Mục tại Việt Nam 25 Tháng 8 2017 Viết bởi G. Trần Đức Anh OP Lượt xem: 170
Khai mạc Khóa thường huấn Tu sĩ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ nhất tại Giáo phận Thái Bình 22 Tháng 8 2017 Viết bởi Ban BT Gp Thái Bình Lượt xem: 214
Khai mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31 15 Tháng 8 2017 Viết bởi WHD Lượt xem: 180
Cha Hiêrônimô Nguyễn Đình Công - Tân Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam 09 Tháng 8 2017 Viết bởi WHĐ Lượt xem: 162
Thư ngỏ của Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội đồng GMVN nhân Ngày Giới Trẻ Á Châu 02 Tháng 8 2017 Viết bởi Mục Vụ Giới Trẻ / HĐGMVN Lượt xem: 165
Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 101 của Hội đồng Giám mục Việt Nam 18 Tháng 7 2017 Viết bởi WHĐ Lượt xem: 171
Đúc kết Hội nghị thường kỳ 2017 các Đại chủng viện tại Việt Nam 11 Tháng 7 2017 Viết bởi Ban Thư Ký Hội Nghị Lượt xem: 192

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch