Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lời Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Ketsana Tại Việt Nam Của Các Cơ Quan Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại 02 Tháng 10 2009 Viết bởi Liên Hiệp Truyền Thông CGVN Lượt xem: 1762

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch