Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 97 của Hội đồng Giám mục Việt Nam 15 Tháng 11 2016 Viết bởi WHĐ Lượt xem: 622
Lễ giỗ 53 năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 31 Tháng 10 2016 Viết bởi Pv.GNsP Lượt xem: 837
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tân Tổng Giám Mục Huế 28 Tháng 10 2016 Viết bởi G. Trần Đức Anh OP Lượt xem: 673
Giới thiệu Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017: 25 Tháng 10 2016 Viết bởi Văn Phòng HĐGMVN Lượt xem: 645
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung 19 Tháng 10 2016 Viết bởi Hội Đồng Giám Mục VN Lượt xem: 641
Hội nghị Bishops’ Meet (Liên HĐ Giám Mục Á Châu)2016 tại Việt Nam 12 Tháng 10 2016 Viết bởi Linh Hữu Lượt xem: 703
Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng Đồng Dân Chúa 08 Tháng 10 2016 Viết bởi Hội Đồng Giám Mục VN Lượt xem: 844
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019 05 Tháng 10 2016 Viết bởi Văn Phòng HĐGMVN Lượt xem: 775
Giám mục Giáo phận Vinh: Lãnh đạo phải lắng nghe vì lợi ích dân tộc 04 Tháng 10 2016 Viết bởi VOA Tiếng Việt Lượt xem: 727
Đại hội lần thứ XIII (năm 2016) Hội đồng Giám mục Việt Nam 04 Tháng 10 2016 Viết bởi Văn PHòng HĐGMVN Lượt xem: 536

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch