Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Hồng Ân Thánh Hiến tại Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi tại Bùi Chu 23 Tháng 8 2010 Giuse Trần Ngọc Huấn 3648
Thánh Lễ Truyền chức Linh Mục và Phó Tế tại Giáo Phận Thanh Hoá 06 Tháng 8 2010 Ban Truyền Thông GP Thanh Hoá 2951
Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ khấn dòng 31 Tháng 7 2010 Trương Trí 4154
Đại lễ truyền chức tân linh mục gốc Việt Nam tại thành phố Ehingen, Đức quốc 22 Tháng 7 2010 Dân Chúa Âu Châu 2523
LM Trần Công Nghị nhận nhiệm sở mới 08 Tháng 7 2010 Kim Hương 3691
Lễ mừng Kim Khánh & Thượng Thọ Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến 23 Tháng 6 2010 Ban Tổ Chức Lễ Kim Khánh & Thượng Thọ 3588
Lớp Tân Linh Mục vừa được phong chức tại Huế 21 Tháng 6 2010 Ban Truyền Thông TGP Huế 2643
Lễ Khấn Tạm và Khấn Trọn Đời tại Dòng Mến Thánh Giá Huế 18 Tháng 6 2010 Ban Truyền Thông TGP Huế 3360
Lễ mừng kim khánh 50 năm linh mục của Lm Trần Quí Thiện 04 Tháng 6 2010 Đức Ông Phạm Xuân Thắng 7296
Lễ mừng Ngân khánh Đức Ông Phạm Xuân Thắng 27 Tháng 5 2010 Ban Tổ Chúc 3436

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch