Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Giáo Phận Phú Cường - Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 17 Tháng 6 2015 Viết bởi Tôma Đỗ Lộc Sơn Lượt xem: 943
Ký sự: Thánh lễ truyền chức linh mục và mừng ngân khánh 25 năm linh mục Đức Cha giáo phận 13 Tháng 6 2015 Viết bởi Đức Toàn Lượt xem: 859
Thánh lễ Truyền chức Linh mục (tại Nhà thờ Đức Bà) 30-5-2015 04 Tháng 6 2015 Viết bởi Hồng Tuyến Lượt xem: 1244
Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Lm của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn 29 Tháng 5 2015 Viết bởi Thảo Qua & Linh Hữu Lượt xem: 1249
Hồng ân Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ 13 Tháng 5 2015 Viết bởi TT Hạt Hố Nai Lượt xem: 6905
Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc 07 Tháng 5 2015 Viết bởi G Trần Đức Anh OP Lượt xem: 883
Mừng 40 năm Giám mục và 60 năm Linh mục của Đức Cha JB Bùi Tuần 06 Tháng 5 2015 Viết bởi Vp/Gp Long Xuyên Lượt xem: 1058
Sáu Thày phó tế được truyền chức Linh mục (cho Gp Bắc Ninh) 30 Tháng 4 2015 Viết bởi Tùng Lâm - Đức Tuyển Lượt xem: 1013
Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế (Dòng Phanxicô) 17 Tháng 4 2015 Viết bởi VPTD Lượt xem: 1643
Thánh lễ truyền chức tại Quảng Ngãi 18 Tháng 3 2015 Viết bởi gpquinhon.org Lượt xem: 1078

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch