Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Phêrô Phùng Ngọc Khẩn 10 Tháng 3 2015 Viết bởi Jos. Trọng Tấn Lượt xem: 1577
Thánh lễ Nhậm chức Tân Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích 23 Tháng 1 2015 Viết bởi VRNs Lượt xem: 1675
Tân Giám tỉnh Dòng Sa-lê Giêng Việt Nam 2015-2021. 13 Tháng 1 2015 Viết bởi Lm Giuse Trần Hoà Hưng, SDB Lượt xem: 1075
Thánh lễ Tạ Ơn, làm phép và khánh thành Nhà Thờ giáo họ Đồng Nhân- giáo xứ Dưỡng Điềm 21 Tháng 12 2014 Viết bởi CTV xứ Dưỡng Điềm Lượt xem: 1314
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại GP Phú Cường 28/11/2014 03 Tháng 12 2014 Viết bởi Ban Truyền Thông Lượt xem: 1310
Thánh lễ truyền chức linh mục (tại Gp Lạng Sơn- Cao Bằng) 09 Tháng 10 2014 Viết bởi BTT Lượt xem: 1416
Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Giáo phận Hưng Hóa 06 Tháng 10 2014 Viết bởi BBT GP Hưng Hoá Lượt xem: 1311
Thánh lễ phong chức 19 Linh Mục tại GP. Ban Mê Thuột 29 Tháng 9 2014 Viết bởi Anh Thư Lượt xem: 1326
Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Nữ Tu Thừa Sai thánh Phê-rô Clever đến Toronto (1939-9/9/2014) 14 Tháng 9 2014 Viết bởi David Trần Lượt xem: 2135
Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ CTTĐVN / Arlington, Virginia, USA 14 Tháng 9 2014 Viết bởi Lm Nguyễn Minh Tuấn OP Lượt xem: 2171

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch