Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Tỉnh Dòng Ngôi Lời VN: Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy Phó Tế 04 Tháng 9 2014 Viết bởi BBT Học Viện Ngôi Lời Lượt xem: 2087
Lễ mừng Kim khánh, Ngân khánh và Vĩnh khấn Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2014 27 Tháng 8 2014 Viết bởi Hồng Hương Lượt xem: 1583
Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Hamilton, Ontario, Canada, mừng Đại Lễ Bổn Mạng 23 Tháng 8 2014 Viết bởi Dominic David Trần Lượt xem: 1382
Lễ Tạ Ơn 40 Năm Linh Mục của Lm Giuse Trần Xuân Lãm (03/08/1974- 2&3/8/2014) 07 Tháng 8 2014 Viết bởi Dominic David Trần Lượt xem: 2276
Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm 25 Tháng 7 2014 Viết bởi WHĐ Lượt xem: 1281
Đan viện Xitô Châu Sơn có thêm 2 Linh mục và 3 Phó tế 24 Tháng 7 2014 Viết bởi Phan Huân Lượt xem: 1263
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: 59 tập sinh lãnh nhận hồng ân tiên khấn 09 Tháng 7 2014 Viết bởi Minh Quân Lượt xem: 1304
Thánh lễ truyền chức linh mục (tại GP Bàrịa-Vũng Tàu) 04 Tháng 7 2014 Viết bởi Lộc An Hà Lượt xem: 1561
Thánh lễ Phong chức linh mục tại Nhà Thờ Sóc Trăng 03 Tháng 7 2014 Viết bởi Lm Thiện Duy Lượt xem: 1649
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Dalat - Ngày 27/06/2014 02 Tháng 7 2014 Viết bởi Ban TT GH Bảo Lộc Lượt xem: 1820

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch