Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thánh Lễ truyền chức linh mục và phó tế Dòng Phanxicô 14 Tháng 12 2013 Viết bởi Dòng Phanxicô Việt Nam Lượt xem: 1763
Thánh lễ Phong chức Linh mục tại TGP / TPHCM 28 Tháng 11 2013 Viết bởi Văn Phượng / CLB Media Lượt xem: 1618
Thánh Lễ truyền chức linh mục tại Đan Viện Thánh mẫu Khiết tâm Phước Lý 25 Tháng 10 2013 Viết bởi Ban Truyền Thông Hạt Phước Lý Lượt xem: 1580
Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối 03 Tháng 10 2013 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 6682
Lễ tấn phong Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa: Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long 08 Tháng 9 2013 Viết bởi Ban TT GP Hưng Hoá Lượt xem: 1509
Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên 06 Tháng 9 2013 Viết bởi Antôn Trần Dũng Lượt xem: 1525
Dòng Tên Việt Nam : Thánh Lễ phong chức Phó tế & Linh mục 22/08/2013 23 Tháng 8 2013 Viết bởi Chỉnh Trần, S.J Lượt xem: 1736
Thánh lễ trao tác vụ linh mục cho 10 tu sĩ Đa Minh ngày 05-08/2013. 07 Tháng 8 2013 Viết bởi Ban TT Tỉnh Dòng Lượt xem: 1644
Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Phát Diệm 24 Tháng 7 2013 Viết bởi Hoàng Nguyên Lượt xem: 1588
Thánh lễ phong chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế 04 Tháng 7 2013 Viết bởi PV.VRNs Lượt xem: 2388

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch