Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đinh Bình Định đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại nhà Hưu Dưỡng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 01 Tháng 3 2018 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 245
Lm Nguyễn Đức Trung mới từ biệt cõi thế tại bệnh viện Chợ Rẫy 28 Tháng 2 2018 LM. Simon Nguyễn Văn Thu 944
Lm Hồ Ngọc Bá mới giã từ nhà Hưu dưỡng Xã Đoài - GP Vinh - vĩnh viễn, 22 Tháng 2 2018 VP Toà GM Vinh 859
Lm Trần Cao Vọng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm 14 Tháng 2 2018 Tòa Giám mục Phát Diệm 650
Lm Nguyễn Văn Sang đã nằm xuống vĩnh biệt tại Đài Loan 07 Tháng 2 2018 Ga. Trần Trọng Dung 236
Lm Bùi Thanh Xuân mới nhắm mắt lìa đời tại Trà Vinh 06 Tháng 2 2018 Toà Gm Vĩnh Long 352
Lm Đặng Xuân Đồng đã ra đi vĩnh biệt cõi thế tại Ninh Kiều 31 Tháng 1 2018 Ga. Trần Trọng Dung 1932
Lm Đặng Đình An đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bình Giả 17 Tháng 1 2018 Toà Gm Bà Rịa 673
Lm Hồ Kim Thanh mới từ biệt cõi thế tại Nha Trang 16 Tháng 1 2018 Truyền Thông Dòng Ngôi Lời 381
Lm Nguyễn Trường Thăng mới nhắm mắt lìa đời tại Đà Nẵng 10 Tháng 1 2018 Toà Gm Đà Nẵng 559

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch