Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Gm Nguyễn Văn Sang mới ra đi vĩnh viễn tại Toà Giám Mục Thái Bình 05 Tháng 10 2017 Viết bởi Giáo phận Thái Bình Lượt xem: 134
Lm Đinh Viết Thục đã ra đi bất ngờ tại bệnh viện UCI, Nam California   01 Tháng 10 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 174
Lm Trần Tấn Nghĩa đã ra đi vĩnh viễn tại Cái Nhum 19 Tháng 9 2017 Viết bởi Toà Gm Vĩnh Long Lượt xem: 160
Lm Dương Văn Quai mới nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long 29 Tháng 8 2017 Viết bởi Toà Gm Vĩnh Long Lượt xem: 205
Lm Võ Thanh Tâm đã từ biệt cõi thế tại Vinh 23 Tháng 8 2017 Viết bởi Toà GM / GP Vinh Lượt xem: 283
Lm Đậu Đình Triều đã nhắm mắt lìa đời tại Vinh 22 Tháng 8 2017 Viết bởi Toà GM / GP Vinh Lượt xem: 236
Lm Vũ Văn Nhuần đã từ bõ cõi thế tại Long Khánh 08 Tháng 8 2017 Viết bởi Lm đoàn Giáo hạt Xuân Lộc Lượt xem: 244
Lm Nguyễn Thiện Thuật mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 08 Tháng 8 2017 Viết bởi Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN Lượt xem: 249
Lm Đinh Tài Tướng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long 08 Tháng 8 2017 Viết bởi Vp Toà Gm Vĩnh Long Lượt xem: 180
Lm Nguyễn Công Định mới qua đời tại Chợ Quán 02 Tháng 8 2017 Viết bởi VP Toà Gm Cần Thơ Lượt xem: 159

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch