Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Đ.Ô. Lê Xuân Hoa đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 20 Tháng 7 2017 Viết bởi Toà Gm Phan Thiết Lượt xem: 137
Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long 18 Tháng 7 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 123
Lm Phạm Mạnh Niệm đã ra đi vĩnh viễn tại Tu Viện Dòng CCT Sài Gòn 19 Tháng 6 2017 Viết bởi VP Tỉnh Dòng CCT Lượt xem: 159
Lm Đinh Quang Thịnh đã từ bỏ cõi thế tại Quận 3, Sài Gòn 14 Tháng 6 2017 Viết bởi Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN Lượt xem: 159
Lm Đỗ Xuân An vừa qua đời tại Long Xuyên. 07 Tháng 6 2017 Viết bởi Toà GM Long Xuyên Lượt xem: 207
Lm Nguyễn Văn Hoan đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Leandro, California 21 Tháng 5 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 216
Lm Trần Văn Chệ đã từ bỏ đời tạm tại Long Xuyên 17 Tháng 5 2017 Viết bởi Toà GM Long Xuyên Lượt xem: 220
Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico 16 Tháng 5 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 417
Lm Nguyễn Viết Chung đã từ biệt đời tạm tại Sài Gòn 11 Tháng 5 2017 Viết bởi GP Kon Tum Lượt xem: 259
Lm Lê Văn Thành đã từ biệt cõi thế tại Đơn Dương, Lâm Đồng 10 Tháng 5 2017 Viết bởi VP Dòng Châu Sơn Lượt xem: 198

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch