Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Phạm Tiến Hành đã nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 10 Tháng 5 2017 Viết bởi VP Toà GM Phan Thiết Lượt xem: 245
Lm Trần An Tĩnh, CMC đã rời bỏ đời tạm tại Carthage, MIssouri 10 Tháng 5 2017 Viết bởi Lm Phanxicô M Trần Hưng Long, CMC Lượt xem: 207
Lm Lại Văn Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Diego 05 Tháng 5 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 227
Lm Đỗ Đình Ánh đã ra đi vĩnh viễn tại Nhật Bản 26 Tháng 4 2017 Viết bởi Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN Lượt xem: 226
Lm Phan Hữu Hậu đã từ biệt đời tạm tại Vinh 25 Tháng 4 2017 Viết bởi TGM GP Vinh Lượt xem: 280
Lm Nguyễn Văn Luận đã từ biệt cõi thế tại Đà Lạt 18 Tháng 4 2017 Viết bởi Toà Gm Đà Lạt Lượt xem: 217
Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt 11 Tháng 4 2017 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB Lượt xem: 237
Lm Trần Thái Huân đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bảo Lộc 07 Tháng 4 2017 Viết bởi Toà Gm Đà Lạt Lượt xem: 246
Lm Nguyễn Ngọc Phi đã từ biệt cõi thế tại bang Washington 06 Tháng 4 2017 Viết bởi Vp Phụ Tỉnh Đa Minh Lượt xem: 237
Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre 29 Tháng 3 2017 Viết bởi Toà Gm Vĩnh Long Lượt xem: 233

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch