Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Nguyễn Đức Nhân đã từ biệt cõi thế tại Vĩnh Long 22 Tháng 3 2017 Viết bởi Toà Gm Vĩnh Long Lượt xem: 230
Lm Trần Ngọc Tuất mới rời bỏ đời tạm tại Bùi Chu 15 Tháng 3 2017 Viết bởi Toà Gm Bùi Chu Lượt xem: 292
Lm Phạm Đình Nhu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 14 Tháng 3 2017 Viết bởi VP Toà GM Xuân Lộc Lượt xem: 296
Lm Phạm Đức Tấn đã mới nhắm mắt lìa đời tại Phát Diệm 12 Tháng 3 2017 Viết bởi Toà Gm Phát Diệm Lượt xem: 253
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nha Trang 06 Tháng 3 2017 Viết bởi GP Nha Trang Lượt xem: 297
Gm Vũ Duy Thống đã ra đi vĩnh viễn hơi bất ngờ tại Sài Gòn 01 Tháng 3 2017 Viết bởi Toà Gm Phan Thiết Lượt xem: 411
Lm Trần Văn Vũ mới tạ thế tại Văn Hải, Ninh Bình 22 Tháng 2 2017 Viết bởi Toà Gm Phát Diệm Lượt xem: 323
Gm Nguyễn Văn Hoà đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 13 Tháng 2 2017 Viết bởi Vp. Toà Gm Nha Trang Lượt xem: 315
Lm Nguyễn Hoàng Hai mới qua đời tại Bệnh Viện Đồng Nai 08 Tháng 2 2017 Viết bởi Lm Hồ Văn Xuân Lượt xem: 357
Lm Đinh Vương Cần mới ra đi vĩnh viễn tại Joplin, Missouri 02 Tháng 2 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 463

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch