Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Philipphê Lê Phước Minh đã từ trần tại Xuân Lộc 01 Tháng 3 2010 Viết bởi Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân lộc Lượt xem: 2495
Lm Nguyễn Hưng mới lìa đời 25 Tháng 2 2010 Viết bởi Lm Bùi Văn Minh Lượt xem: 2261
Lm Giuse Dương Đức Toại mới tạ thế 18 Tháng 2 2010 Viết bởi Toà Tổng Giám Mục Huế Lượt xem: 2163
Đức Ông Philiphê Trần Văn Hoài vừa từ trần tại Roma Italia 03 Tháng 2 2010 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Hiền Lượt xem: 2511
Lm Nguyễn Hữu Nhường ra đi vĩnh viễn. Lm Trần Minh Trương cũng ra đi theo sau 23 Tháng 1 2010 Viết bởi Toà Giám Mục Phan Thiết Lượt xem: 2309
Lm Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh vừa ta thế tại Houston 31 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm Lượt xem: 2113
Lm Augustinô Nguyễn Văn Tra mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 28 Tháng 10 2009 Viết bởi Toà GM Ban Mê Thuột Lượt xem: 2504

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch