Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Nguyễn Mạnh Tân mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, USA 20 Tháng 1 2017 Viết bởi Tỉnh Dòng Santa Barbara Lượt xem: 509
Lm Trương Văn Khoa mới tạ thế đột ngột tại Quận “Cam”, California 05 Tháng 1 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 1573
Lm Nguyễn Văn Đoàn mới nhắm mắt lìa đời tại Quảng Bình 04 Tháng 1 2017 Viết bởi TGM. Giáo phận Vinh Lượt xem: 571
Lm Đinh Công Huỳnh đã ra đi hơi vội tại bệnh viện ở Philadelphia 04 Tháng 12 2016 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 1343
Lm Nguyễn Đức Chấn mới qua đời tại Thủ Đức 03 Tháng 12 2016 Viết bởi giadinhbacninh.com Lượt xem: 809
Lm Trần Đức Hồng mới ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 02 Tháng 12 2016 Viết bởi Toà Gm VInh Lượt xem: 580
Lm Nguyễn Sơn Đoài đã vĩnh biệt trần gian tại Trà Vinh 30 Tháng 11 2016 Viết bởi To Gm Vĩnh Long Lượt xem: 420
Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng 16 Tháng 11 2016 Viết bởi Toàn Gm Hải Phòng Lượt xem: 507
Lm Nguyễn Thanh Minh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thết tại Long Xuyên 09 Tháng 11 2016 Viết bởi TGM Long Xuyên Lượt xem: 588
Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California 31 Tháng 10 2016 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 684

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch