Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Bùi Văn Minh đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 22 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân Lượt xem: 610
Lm Vũ Viết Hà đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 20 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Nguyễn Bá Quý Lượt xem: 610
Lm Nguễn Văn Thạo đã vĩnh biệt trần gian tại Thanh Hoá 03 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Phạm Văn Châu Lượt xem: 932
Lm Trần Thành Công mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 28 Tháng 9 2016 Viết bởi Toà Gm Đa Lạt Lượt xem: 973
Lm Vũ Quang Huy mới ra đi vĩnh viễn tại Missouri 25 Tháng 9 2016 Viết bởi Lm Trần Hưng Long CMC Lượt xem: 1071
Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng 24 Tháng 9 2016 Viết bởi GP Đà Nẵng Lượt xem: 720
Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn 23 Tháng 9 2016 Viết bởi Inhaxiô Hồ Văn Xuân Lượt xem: 657
Lm Nguyễn Văn Cung đã vĩnh biệt trần gian tại Xuân Lộc 21 Tháng 9 2016 Viết bởi Lm Micae Lê Văn Khâm Lượt xem: 463
Lm Phan Đình Tiến đã đi vào thế giới vô hình tại Đơn Dương 21 Tháng 9 2016 Viết bởi Vp Gioan M VIanney Lượt xem: 503
Lm Trần Xuân Thứ mới ra đi mà không hẹn ngày tại Nha Trang 08 Tháng 9 2016 Viết bởi BTT / GP Nha Trang Lượt xem: 814

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch