Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Đinh Ngọc Khải đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Cần Thơ 30 Tháng 3 2016 Viết bởi Gioan Trần Trọng Dung Lượt xem: 885
Lm Mai Quang Bao mới tạ thế tại Phong Lâm 22 Tháng 3 2016 Viết bởi VP / Toà GM Bùi Chu Lượt xem: 1065
Lm Phan Thanh Bình vừa nằm xuống giã từ trần gian tại Cam Ranh 16 Tháng 3 2016 Viết bởi BTT GP Nha Trang Lượt xem: 1195
Lm Nguyễn Thanh Thảo mới nhắm mắt lìa đời tại Mĩ Tho 14 Tháng 3 2016 Viết bởi Toà Giám Mục Mỹ Tho Lượt xem: 937
Lm Trần Minh Phương, OFM. đã ra đi vĩnh viễn tại Cầu Ông Lãnh 11 Tháng 3 2016 Viết bởi VP Tỉnh Dòng Phanxicô VN Lượt xem: 1032
Lm Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Hà Nội 02 Tháng 3 2016 Viết bởi Dòng CHúa Cứu Thế Hà Nội Lượt xem: 1048
Lm Nguyễn Xuân Minh đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Bà Rịa 16 Tháng 2 2016 Viết bởi Toà Giám Mục Bà Rịa Lượt xem: 1511
Lm Trần Văn Huân đã nhắm mắt lìa đời tại Norfolk, Virginia 08 Tháng 2 2016 Viết bởi Tang Gia Đồng Kính Báo Lượt xem: 1699
Lm Nguyễn Kim Ngôn đã ra đi vĩnh viễn tại Gia Kiệm 18 Tháng 1 2016 Viết bởi Gđ huyết tộc và linh tông Lượt xem: 1870
Lm Hy Nguyễn Văn Châu mới nằm xuống giã từ trần gian tại Huế 15 Tháng 1 2016 Viết bởi Tu Sĩ Lm Antôn Huỳnh Đầy Lượt xem: 1626

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch